AT Eksjö

Inlägg av Karin Thörne, Futurum, Region Jönköpings Län

Här kan du ta del av hur förberedelser, kliniskt arbete och olika former av handledningsstöd länkas samman till förutsättningar som ger en god lärandemiljö för AT-läkarna

Psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset Eksjö, har sedan åtskilliga år byggt upp en väl utvecklad lärandemiljö för utbildningsläkare, PTP-psykologer och studenter i aktuella yrkesgrupper. Det har över tid återspeglats i Sylf-enkäten med utvärderingar i topp inom gruppen psykiatri, så också 2022.

Det två AT-ansvariga läkare Madelene Hultgren-Neese, ST-läkare i psykiatrin, specialist i gynekologi och Karin Lundberg-Olsson, överläkare inom psykiatri, beskriver här för Karin Thörne vilka förutsättningar för handledning och lärande som möter AT-läkarna, hur det hänger samman med vilket arbetet de utför.

Film 1. AT-läkarnas introduktion som grund för att bli legitima medarbetare, hur arbetsuppgifter fördelas och tjänstgöringsperiodens fullbordan med ett avslutningssamtal.

Film 2. AT-läkarnas konkreta kliniska arbete på avdelningar, akutmottagning och öppenvårdsmottagningar följer en ordning som stärker deras kompetensutveckling 

Film 3. Grupphandledning med huvudhandledarna, rollen som de AT-ansvariga läkarna har, är ett socialt kitt och en plats för utmaningar, frågor och där glädjeämnen delas. 

Film 4. Utifrån AT-läkarnas önskemål har man två inledande utbildningsveckor med åtskilliga av klinikens läkare och andra medarbetare som AT-läkarna kommer att arbeta med. 

Ångestskolan är både en utbildning för att ge medarbetare kompetens att möta patienters ångest och för att hantera egen stress, oro och ångest som yrkesutövare. AT-läkarna som deltar i en fysisk variant av utbildning utbildningen uppskattar den mycket.  

Film 5. De två AT-ansvariga läkarna har tillsammans en central roll och mandat att upprätthålla och utveckla AT-läkarnas lärandemiljö. De trivs i uppdraget, lär och utvecklas därigenom också själva .

Om bidrag

Dessa sidor är skapade för att ge möjlighet att dela och ta del av upplägg och idéer för AT och BT från olika platser och verksamheter. Några bidrag är rankade högt i Sylfs senaste ranking av AT-platser 2022 men rankingplacering är inte ett urvalskriterium. Ranking utifrån enkätundersökningar är ett trubbigt mått på kvalitet och kan lätt skapa konkurrens.

Bidragen här kommer att skildra olika sätt att arbeta oavsett placering i olika utvärderingar, externa eller interna. Exempel ges från olika delar av landet med olika förutsättningar och utmaningar. Syftet med att dela både idéer och utmaningar är inte primärt för visa hur man kan skapa attraktiva arbetsplatser för att kunna rekrytera arbetskraft, utan för att inspirera till olika typer av kvalitetshöjande aspekter och exemplifiera hantering av de utmaningar som många verksamheter står inför.