AT-läkare trivs på Hallands sjukhus, Halmstad

Om struktur och social tillhörighet

I intervjun ovan (22-11- 17) hör du Klara Håkansson (AT- och BT-chef), Anders Bengtsson (Endokrinolog och studierektor för sjukhusåret AT), Yvonne Johnelius (AT-samordnare) och Anton Gadelii (AT – läkare ) berätta om sina tankar om upplägg och arbetsmiljö för AT-läkarna på Hallands sjukhus Halmstad.

Något de särskilt vill trycka på är att man i Halmstad har en långsiktig strategi där rekrytering är ett uttalat mål. Man ser AT-läkarna som framtida kollegor och ST-läkare och allmänstjänstgöring inte enbart som 21 månader på Hallands sjukhus Halmstad.  Både Klara och Anders har själva börjat sin bana som AT-läkare på sjukhuset.

Anders berättar också att synen på studierektorsrollen har förändrats. När han antog utmaningen som studierektor sågs denna roll som att få ”Svarte-Petter” i kortleken. Det fanns alltför lite tid för uppdraget och inte många sökande. Nu, tio år senare, har rollen som studierektor en annan dignitet. Det finns en starkare AT-organisation som kan stå upp för AT-läkarna och för deras arbetsmiljö och möjligheter till lärande och utveckling.

Hur är handledning när den är som bäst?

I intervjun med Anton ( som vid tiden för intervjun är klar med AT sjukhusblocket och är mitt i psykiatriblocket) berättar han lite mer i detalj om hur han som AT-läkare upplever handledning när den är som bäst och om AT-läkarnas grupphandledningen.

Kamerakvinnan och intervjuare P Strand ber om ursäkt för instabil kameraföring (stativ nästa gång).  

Hallands sjukhus Halmstad kom på andra plats i Sylfs ranking av AT-platser 2022 där 1 225 AT-läkare över hela landet betygssatte sina arbetsplatser utifrån en rad kriterier, bland annat huruvida man kan påverka arbetsmiljön.  Detta innebär en svarsfrekvens på 33 procent fördelade över de 62 sjukhus där fler än 5 läkare svarat.

Om bidrag

Dessa sidor är skapade för att ge möjlighet att dela och ta del av upplägg och idéer för AT från olika platser och verksamheter. Några bidrag är rankade högt i Sylfs senaste ranking av AT-platser 2022 men rankingplacering är inte ett urvalskriterium. Ranking utifrån enkätundersökningar är ett trubbigt mått på kvalitet och kan lätt skapa konkurrens.

Bidragen här kommer att skildra olika sätt att arbeta oavsett placering i olika utvärderingar, externa eller interna. Exempel ges från olika delar av landet med olika förutsättningar och utmaningar. Syftet med att dela både idéer och utmaningar är inte primärt för visa hur man kan skapa attraktiva arbetsplatser för att kunna rekrytera arbetskraft, utan för att inspirera till olika typer av kvalitetshöjande aspekter och exemplifiera hantering av de utmaningar som många verksamheter står inför.