AT på Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund tar emot c:a 70 AT-läkare per år. Nedan berättar  övergripande studierektor Line Dalene Skarping, AT-cheferna Helene Malm (Lund) och Christian Frantz (Malmö) samt AT-utvecklare Pia Johansson om möjligheter och utmaningar  med många AT-läkare igång samtidigt på ett större universitetssjukhus.

AT på ett universitetssjukhus. Hur många AT-läkare startar per år och hur skapar man sammanhållning?

Stora volymer och schemalagd utbildningstid

Flera men roliga utmaningar med specialiserad vård och två stora sjukhus

En speciell rekryteringsprocess med gruppintervjuer

Grupphandledning

Om bidrag

Dessa sidor är skapade för att ge möjlighet att dela och ta del av upplägg och idéer för AT och BT från olika platser och verksamheter. Några bidrag är rankade högt i Sylfs senaste ranking av AT-platser 2022 men rankingplacering är inte ett urvalskriterium. Ranking utifrån enkätundersökningar är ett trubbigt mått på kvalitet och kan lätt skapa konkurrens.

Bidragen här kommer att skildra olika sätt att arbeta oavsett placering i olika utvärderingar, externa eller interna. Exempel ges från olika delar av landet med olika förutsättningar och utmaningar. Syftet med att dela både idéer och utmaningar är inte primärt för visa hur man kan skapa attraktiva arbetsplatser för att kunna rekrytera arbetskraft, utan för att inspirera till olika typer av kvalitetshöjande aspekter och exemplifiera hantering av de utmaningar som många verksamheter står inför.