Att ta emot återkoppling

Foto: Lena Åström

Hur reagerar vi på feedback? Fundera över hur du själv brukar ta emot återkopplingen från andra i din omgivning. Hur upplever du balansen mellan att vilja växa och utvecklas och samtidigt accepteras precis som du är?

I litteraturen om återkoppling återkommer detta dilemma som en anledning till att återkoppling kan upplevas som negativ även om den är genomtänkt och välformulerad. Att fundera över sina egna reaktioner kan också hjälpa oss att förstå reaktioner på den återkoppling vi själva ger.

Feedbackstegen

I litteratur om återkoppling återkommer också ofta ovan beskrivning av vilka reaktioner du kan hamna i när du får feedback den s k ’feedbacktrappan’ eller ’feedbackstegen’. Ju längre upp på stegen du kommer  – ju större blir dina möjligheter att använda den återkopplingen du får. Faktum är att vi inte hittar någon källa/originalreferens till denna beskrivning och det finns anledning att fundera över användbarheten i denna förenklade beskrivning av mottagarens reaktioner på kommunikation mellan människor.  Visst kan det vara bra att fundera över egna tendenser till att gå i försvar eller vilja förklara sig vilket ibland ger oss mindre tid att lyssna på  vad andra har att säga men det är också av vikt att ha respekt för emotionella reaktioner och behov av att klargöra eller få klargöranden.

Läs mer om möjligheter att få strukturerad feedback till dig som handledare!

Eller läs om hur ett dynamiskt förhållningssätt (growth mindset) respektive ett statiskt förhållningssätt (fixed mindset) till återkoppling påverkar dig eller den du handleder.

Giving feedback up the ladder

Nedan en film om en handledares reaktioner på återkoppling att diskutera med kollegor.

Synopsis: Giving feedback “up the ladder” is when a trainee provides feedback to their supervisor. In this video the feedback is aimed at an aspect of the faculty member’s teaching style. Feedback is delivered in a non-threatening, collaborative manner in an attempt to solve problems that exist, and to propose potential solutions. Supervisors can gain valuable insight into their teaching and supervisory style, and make changes to improve their teaching.


Vill du ha textat eller automatisk översättning till svenska, klicka på kugghjulet.