Avlastande handledningssamtal

Jag tycker att det är viktigt att lägga ner möda i skuldproblematik. Man måste kanske hjälpa personen mer med frågor och påståenden än vid t ex sorgen. Sorgen är trots allt på något sätt naturligare, den är definitiv, lättare att ta på och enhetlig.

Sorgen har en omvänd snöbollseffekt – den smälter ju. Skuldbördan kan verkligen få en snöskredseffekt – man måste få något som stoppar den.

Icke-verbaliserad skuld kan bli hur orealistisk som helst i fantasin. Det är det som är vår uppgift – att låta individen komma till insikt om det här själv.”

Ur avlastande samtal och debriefing (Birgitta Andersson 2000)

Ett avlastande handledningssamtal kan lindra påverkan av en stressfylld händelse och bidra till:

 • att räta ut ev oklarheter
 • känslomässig avreagering
 • att underlätta avslut
 • att identifiera ytterligare behov av avlastning och samtal
 • att hantera skuldproblematik
  • stötta inre dialog kring självanklagelser
  • realistisk inramning (Vad var avsikten med ditt beslut då?)
  • undvika att minska eller korrigera skuld

Struktur

Ett avlastande samtal har ofta följande struktur:

Vill du veta mer? Se rekommenderade böckerna vilka ger konkreta beskrivningar med exempel av de olika faserna och dessas syften!

 Relaterat om krisstöd och avlastande samtal från Prevent

Läs mer

 • Avlastningssamtal och debriefing Handbok för samtalsledare av B. Andersson, E-L. Tedfeldt, G. Larsson
  ISBN: 9144012373
  Publikationsdatum: 2000

 • Avlastande samtal inom personalgrupper : handbok för samtalsledare (häftad)
  Avlastande samtal inom personalgrupper : handbok för samtalsledare. av Birgitta AnderssonEva-Lena TedfeldtGerry Larsson
  2009-04-20
  ”Flera yrkesgrupper möter regelbundet i sitt arbete situationer som är starkt psykiskt påfrestande: en arbetskamrats död, olyckor med många svårt skadade eller händelser med omfattande massmedial bevakning. Avlastande samtal har kommit att användas allt mer inom personalgrupper som ett verktyg att underlätta såväl emotionell som funktionell återhämtning på en arbetsplats. Men hur bör detta arbete bedrivas? Boken ger detaljerad kunskap kring hur man gör som samtalsledare”