Digitala verktyg för bland annat quiz

Nedan hittar du olika förslag på digitala verktyg. Digitala verktyg kan användas för att exempelvis skriva frågor och skapa quiz som deltagare kan svara på i realtid. Du kan snabbt sammanställa och visualisera deltagarnas svar på gruppnivå eller fritextsvar på olika sätt (tabeller, ordmoln, kartor).

Digitala verktyg kan med fördel användas i flertalet av de aktiviteter som finns under startsidans rubrik: Jag vill anordna en workshop på denna länk. Exempel på aktiviteter där du med fördel använder digitala verktyg för att snabbt och enkelt sammanställa ett resultat är : ”Skatta er handledning – är den autonomistödjande” eller  ”Stämmer studenternas bild av lärandemiljön överens med vår egen?

Du kan också använda digitala anslagstavlor som alternativ till whiteboards eller blädderblock om ni är många i gruppen och vill dela t ex sammanställningar av diskussioner (vilket också minskar behovet av långa presentationer från varje grupp i storgrupp).

Tänk på att vissa regioner och lärosäten har kollektiva abonnemang på olika verktyg som du kan använda helt fritt som anställd. Dessa tillåter ofta fler deltagare i till exempel en poll/quiz än gratisabonemang.

Verktyg där du kan lägga in frågor, skapa och sammanställa resultat från quiz eller enkäter m.m.

Poll Everywhere hittas på denna länk.

En guide i hur man använder Poll Everywhere finns att ladda ner på denna länk.

Mentimeter hittas på denna länk.

Hur man använder Mentimeter finns att läsa på denna länk.

För att göra en quiz och sammanställa svar i Kahoot gör man ett konto på denna länk.

Hur man använder Kahoot går att läsa på denna länk.

Verktyg i form av digitala amslagstavla för att t ex samla in resultat från en brainstorm eller gruppdiskussion

Skapa ett konto på Padlet på denna länk.

Skapa ett konto på denna länk för att kunna skapa en arbetsyta.