Ett ”growth” (dynamiskt) eller fixed (statiskt) mindset till återkoppling

Att förstå skillnader mellan ett dynamiskt förhållningssätt (growth mindset) och ett statiskt förhållningssätt (fixed mindset ) till återkoppling och lärande har praktiska implikationer du kan ha nytta av som handledare. Nedan kan du ta del av en presentation av begreppen och hur du kan omsätta dessa i praktiken.  Carol Dweck  är en psykolog som är känd för sitt arbete om motivation och ”mindset”.

Du kan ha särskild nytta av detta om du upplever att den du ger återkoppling till reagerar defensivt, blir arg, besviken eller ledsen över den återkoppling du ger. Ett dynamiskt förhållningssätt innebär bland annat att du som ger återkoppling inte använder återkoppling som positiva eller negativa omdömen av prestationer utan som verktyg för att identifiera relevanta vägar framåt. Ett ”du-kan-inte-detta-än”  perspektiv. Du kan läsa mer om hur ett ”growth mindset” kan appliceras i utbildning inom medicin och hälso och sjukvård här:

Subha RamaniKaren D. KöningsShiphra Ginsburg & Cees P. M. van der Vleuten (2019) Twelve tips to promote a feedback culture with a growth mind-set: Swinging the feedback pendulum from recipes to relationships, Medical Teacher, 41:6, 625-631

Mer information om modeller som utgår ifrån bland annat ett dynamiskt förhållningssätt till lärande och återkoppling vid handledning av läkare under utbildning.

Exempel

Nedan hittar du exempel på hur du konkret kan formulera frågor och återkoppling i dialog med den du handledare för att stimulera till ett dynamiskt förhållningssätt till lärande och utveckling.

En öppen dynamisk inställning (ett growth mindset) till återkoppling innebär att du tillåter dig att se lärandeprocessen och återkopplingen som steg på vägen, där det är tillåtet att göra misstag och försöka trots att man inte vet om det lyckas.  Vägen kan inte alltid vara spikrak. Att nyfiket utforska stickspår och säga ja till möjligheter, gör att man utvecklas mer än om man ständigt säger nej av rädsla för att misslyckas. Det är viktigt att kunna arbeta fokuserat och uthålligt i sin lärandeprocess, och våga vara öppen med vad som fungerar och inte.

I handledarrollen är det viktigt att ge återkoppling relaterat till den handleddas progression, att vara delaktig och notera hur förmågorna utvecklas i takt med arbetsinsatsen. Som handledare behöver man bekräfta, konfirmera och stötta i att se både lyckade och mindre lyckade insatser som en del i utvecklingen. Dialog och återkoppling vid upprepade avstämningar är ett sätt att synliggöra lärandeprocessen.

Nedan hittar du exempel på frågor och fraser som du kan använda i samtal med den du handleder särskilt om den handledda är besviken eller upptagen med att inte ha presterat på topp.

När arbetet ger resultat

 • I början tyckte du detta var väldigt svårt, men det är uppenbart att du lagt ner mycket arbete och hittat bra strategier. Det har gett resultat!
 • Nästa gång du har en liknande utmaning, hur gör du då?
 • Vilka överväganden har du gjort som bidrog till att du klarade detta?
 • Kan du sätta ord på vad du känner inför att ha lyckats?
 • Det märks att du utvecklat nya förmågor och färdigheter som verkligen hjälper dig framåt.

Om resultatet inte blev vad man hoppats på

 • Även om det kan kännas som att du misslyckats, så är det en viktig del av din utveckling mot målet – försök se det som ett steg på vägen.
 • Om du tänker att du inte kan – lägg till ”ännu”! Du kan det inte än!
 • Fundera på vad du lärde dig av detta?
 • Det ÄR svårt –prova att bryta ner det i mindre delar och ta en del i taget
 • Prova att ta en paus och börja om imorgon, eller när det har fått vila och mogna något. Ibland behöver man få nya perspektiv.
 • Om det känns riktigt svårt, kan du testa några andra strategier för att komma vidare?

Growth Mindset Feedback Tool – Fritt översatt och bearbetat av Kajsa Lamm för svenska förhållande från Mindset Works Engaging & Inspiring Growth Mindset Professional Development

Ett öppet, dynamiskt förhållningssätt (”growth mindset”) till lärande och utveckling innebär att du ser misstag som något man lär sig av och återkoppling på vägen som tillfällen för lärande: ”jag kan inte detta ännu”.  Detta till skillnad mot ett statiskt förhållningssätt (”fixed mindset) där misstag bör undvikas och utmaningar begränsas eftersom dessa kan blotta svagheter. Vid ett statiskt förhållningssätt handlar återkoppling mer om ett bra eller dåligt resultat.

I ett rum med ett tryggt och tillåtande lärandeklimat, har den du handleder större möjlighet att uppleva sig inspirerad att ta sig an utmaningar och fokus ligger på lärande där det också finns utrymme för misstag. Klimatet bör genomsyras av en stark tillit till allas möjligheter att ta sig an utmaningar för att växa och utvecklas.

Här nedan finns exempel på fraser att använda när den du handleder ska sätta upp egna, nya mål för professionell utveckling och lära sig något denna ännu inte kan.

Våga pröva

 • Idag ska du pröva något du inte testat tidigare. Poängen är att du ska försöka, du kan inte detta ännu, men du kan börja med att sätta upp mål och delmål.
 • Denna arbetsuppgift kan kännas rejält utmanande, men våga börja.
 • Våga lämna din komfortzon och ta chansen att pröva själv i stället för att observera.
 • Tala om för mig med en gång om det är något du tycker är förvirrande, så kan vi snabbt reda ut oklarheter.
 • Kom ihåg att detta är ett första försök, du kommer att få många chanser att träna vidare.
 • Misstag är naturligt på denna nivå, det är svårt och komplicerat. Du behöver ge dig själv lite utrymme att bara testa. Det viktiga är att du kommer i gång.
 • Ta en liten stund och tänk igenom situationen. Är det något jag kan hjälpa dig med just nu? Vad tycker du fungerar, vad är utmanande?
 • Dela med dig av misstag du gjort – vad har du lärt dig av det? Vad skulle vi andra kunna lära oss av detta?

 Kommunicera höga förväntningar

 • Detta är komplicerat och kan kännas utmanande, men du har kapacitet att lära dig.
 • Om du känner dig frustrerad och fastnar, vilket är både möjligt och kanske troligt – hör av dig så att jag kan stötta dig direkt.
 • Det kommer kännas som svårast innan du kommit i gång – det viktiga är att du börjar. Du behöver utmana dig själv!
 • Kom ihåg att det är naturligt att göra misstag i den här delen av processen.
 • Det du gjort tidigare har också varit svårt och komplicerat – och det klarade du. Jag är helt övertygad om att du löser detta också.
 • Du har absolut kapacitet och förmåga att klara uppgiften, även om det känns utmanande just nu. Det är meningen!

Growth Mindset Framing Tool – Fritt översatt och bearbetat av Kajsa Lamm för svenska förhållande från Mindset Works Engaging & Inspiring Growth Mindset Professional Development