Ett ”growth” (dynamiskt) eller fixed (statiskt) mindset till återkoppling

Att förstå skillnader mellan ett dynamiskt förhållningssätt (growth mindset) och ett statiskt förhållningssätt (fixed mindset ) till återkoppling och lärande har praktiska implikationer du kan ha nytta av som handledare. Nedan kan du ta del av en presentation av begreppen och hur du kan omsätta dessa i praktiken.  Carol Dweck  är en psykolog som är känd för sitt arbete om motivation och ”mindset”.

Du kan ha särskild nytta av detta om du upplever att den du ger återkoppling till reagerar defensivt, blir arg, besviken eller ledsen över den återkoppling du ger. Ett dynamiskt förhållningssätt innebär bland annat att du som ger återkoppling inte använder återkoppling som positiva eller negativa omdömen av prestationer utan som verktyg för att identifiera relevanta vägar framåt.

Mer information om modeller som utgår ifrån bland annat ett dynamiskt förhållningssätt till lärande och återkoppling vid handledning av läkare under utbildning.

Verktyg

Nedan hittar du verktyg till stöd för hur du konkret kan formulera din feeback för att stimulera till ett dynamiskt förhållningssätt. På engelska än så länge, men översättningar är på gång.

 Growth mindset feedback tool

Growth mindset framing tool