Exempel på upplägg av avstämningsmöte mellan handledare och huvudansvarig handledare

Inlägg av Anna Hertin, Futurum, Region Jönköpings län

Region Gävleborg

I Region Gävleborg sker en sammanfattande bedömning skriftligt till huvudansvarig handledare och till handledare på nästa tjänstgöringsklinik.

Den sammanfattande bedömningen kan utformas enligt nedan:

 1. BT-läkare – namn
 2. Vilken klinik du arbetar på
 3. Handledningstid och genomförande av handledning
 4. Vilka bedömningar har gjorts, kort utvärdering av dessa
 5. Styrkor hos BT-läkaren
 6. Utvecklingsbehov
 7. Ev. ”varning”

Region Jönköping

BT-läkaren tillsammans med tjänstgöringshandledare ansvarar för att ett avstämningsmöte mellan tjänstgöringshandledare och huvudansvarig handledare äger rum vid två tillfällen per tre månaders placering. Avstämningsmötet kan ske per telefon eller digitalt möte.

Mall för avstämningsmöte mellan tjänstgöringshandledare och huvudansvarig handledare

Avstämningsmöte

Avstämningsmöte mellan huvudansvarig handledare och tjänstgöringshandledare ska ske vid två tillfällen per tremånadersplacering, det vill säga vid två tillfällen under psykiatri och akutmedicinplacering och 4 tillfällen under 6 månaders primärvårdsplacering. Tjänstgöringshandledare kontaktar huvudansvarig handledare.

Gör det så enkelt som möjligt. Stäm av följande vid telefonkontakt:

 • Innehåll vid handledningstillfällen
 • Bedömning av BT-läkarens
  – självständighetsgrad
  – kommunikationsförmåga
  – bemötande

– dokumentation journalföring, diktering

 • Vilka bedömningar har gjorts, kort utvärdering av dessa
 • Styrkor hos BT-läkaren
 • Utvecklingsbehov

Om det finns stora utvecklingsbehov tas kontakt med BT-studierektor för att starta ”Handlingsplan för ST/BT-läkare som ej når mål i målbeskrivningen”.