Gaffelhandledning – Backens hälsocentral i Umeå

Thorbjörn Lundberg, Distriktsläkare på Backens vårdcentral i Umeå och lärare i allmänmedicin på Umeå universitet.

Thorbjörn Lundberg berättar om gaffelmottagning för studenter på termin 11 på Backens vårdcentral i Umeå.

Under en av de första dagarna gör Thorbjörn en medsittning för att utforska behov av särskilt stöd eller handledning men studenterna är redan efter några dagar självständiga. Thorbjörn berättar också om interprofessionella lärandemoment, bland annat en jourmottagning där sjuksköterskestudenter och läkarstudenter planerar för patienter tillsammans.

Bland fördelarna med gaffelmottagning enligt Thorbjörn, är att det innebär mer tid att stötta studenterna i deras arbete, beslut som fattas mer välgrundade och därigenom får Thorbjörn som handledare mer kontroll över att patienten blir väl omhändertagen. Dessutom tar man totalt emot fler patienter.