Gaffelhandledning – Barnkliniken, Östersunds sjukhus

Här hör du Gustaf Tanghøj, barnläkare och ST-studierektor på barnkliniken Östersunds sjukhus berätta om hur de jobbat med dagbakjours-verksamhet sedan lång tid tillbaka vilket de nu ser angränsar till gaffelmottagning  utan att ha känt till begreppet.