Hur får din arbetsplats ersättning för handledning?

Säkert tycker du och dina kollegor att det är roligt att studenterna kommer, men som studentansvarig får du också frågor om kostnader för den extra tid handledningen tar och om hur läkarstudenternas verksamhetsintegrerade lärande egentligen finansieras.

ersattning-klinik

Photo by rawpixel on Unsplash

Avtal om Läkarutbildning och Forskning – ALF

Sammanfattningsvis finns det ett nationellt så kallat ALF avtal (Avtal om Läkarutbildning och Forskning) som reglerar den ersättning enheter får för att handleda läkarstudenter och en lokal överenskommelse mellan Lunds universitet och Region Skåne om hur avtalet ska tillämpas. Det finns olika former för/kategorier av  verksamhetsintegrerat lärande (VIL), t ex  kandidatmottagning, akutmottagning, avdelningsarbete, VIL i primärvård etc. Ersättningen för dessa VIL-former varierar.

Mer om principer för fördelning av medel inom läkarprogrammets sjukvårdsförlagda utbildning (Medicinska fakultetens Intramed)