Informationsfilmer om BT

Inlägg av Anna Hertin och Karin Thörne, Futurum, Region Jönköpings län

Exempel på en digital BT-handledarutbildning från Region Jönköping (RJL)

Om du vill publicera detta material i din region ber vi dig höra av dig till oss: studierektorsorganisationen.futurum@rjl.se

Utbildningsmaterialet är anpassat till utvecklingen av BT inom RJL och är strukturerat med tema som följer socialstyrelsens rekommendationer. Stöd till handledarutbildning (socialstyrelsen.se)

Omfattning: ca 2 timmar bestående av 5 moduler med filmer och länkat material

Målgrupp:

  • huvudansvarig handledare för BT (följer BT läkaren under hela BT) obligatorisk
  • tjänstgöringshandledare för BT (handledare på respektive placering) obligatorisk
  • kliniska handledare (handleder i det dagliga arbetet)
  • verksamhetschef
  • HR partners

Handledarträffar
Handledarutbildning hör ihop med digitala handledarträffar som BT-studierektor kallar till där möjlighet till fördjupning, frågor och reflektion ingår.

Film 1: Socialstyrelsens förordning. Skillnader mellan regelverk 2021 och 2015

Filmen sammanfattar den största förändring i läkares utbildning på 50 år. Filmen redogör för viktiga skillnader och övergångsregler i socialstyrelsens förordningar HSLF-FS 2021:8 vs 2015:8. Filmen redogör för viktiga roller och aktiviteter under BT.


Film 2: Målbeskrivning för BT

Filmen sammanfattar målbeskrivningen för BT, BT-målens relation till ST-målen, samt vilka intyg som krävs för måluppfyllelse.


Film 3: BT-organisation i RJL

Hur BT genomförs i RJL – rekrytering, tjänstgöringens upplägg. Vem som gör vad.


Film 4: Planera och följa upp BT

I denna film så redogörs för nuvarande stöd för att bygga ett individuellt utbildningsprogram under BT.


Film 5: Hur läkares lärande kan stödjas under BT

Filmen ger kunskap och tips för innehåll i handledarsamtal för såväl huvudansvarig handledare som tjänstgöringshandledare.


Film 6: Bedömningsinstrument

Metoder för kompetensbedömning under BT