Skapa en meningsfull introduktion

Vardpersonal

Foto: Niklas Laurin, Region Skåne

Då studenterna snart ska börja funderar du över om du ska skicka ut något så att de kan förbereda sig eller enbart genomföra en introduktion på plats? Du har redan fått några frågor från studenter via kursansvarig om schemat. En student har frågat om hur länge de måste stanna om dagarna. Hur ska du introducera studenterna till placeringen?

Vad behöver studenterna veta om arbetsplatsen?

  • Vad behöver de veta innan de kommer?
  • Vilka förväntningar och krav ställs på studenterna själva under placering?
  • Hur anpassar du introduktionstid till placeringens längd?
  • Behöver de tillgång till sådan information om arbetsplatsen som andra anställda får? Fika, lunch, utrymning, brandsläckare etc? Kan du aktivera studenterna i att ta reda på mer om placeringen själva och i så fall hur?
  • Vad behöver de veta/ta reda på för att själva kunna påverka och ta ansvar för sitt lärande?
  • Quiz? Frågor de själva får leta upp svaren på?
  • På vilket sätt kan du visualisera – använda film, bilder etc för din introduktion?
  • På vilket sätt medvetandegör ni aktuella lärandemål?

Varför är det viktigt att studenterna får en meningsfull introduktion?

En introduktion till en arbetsplats som tar i beaktande nedanstående faktorer kan göra stor skillnad för en students lärande under en placering.

Att byta arbetsplats ofta och på kort tid anpassa sig till nya utmanande, ibland rent av skrämmande, miljöer är emotionellt och socialt prövande för läkarstudenter (Athreley et al. 2016).  Som läkarstudent flyttar du inte bara fysiskt mellan miljöer utan du flyttar också mellan olika team, personalgrupper och specialiteter.

Att hitta sin plats både fysiskt och socialt är en utmaning särskilt när du är ny i din professionella roll (Hoffman and Donaldsson 2004; Lempp 2005; Kilminster et al. 2010, 2011). Också de som är mer vana i sin läkarroll beskriver känslor av osäkerhet och förvirring i nya positioner och som nykomlingar på en arbetsplats (Zuka and Kilminster 2014).

Att arbeta och utvecklas som läkare kräver återkommande ”transitioner” eller övergångar från ett stadium eller en kontext till en annan,  inte bara för att lära sig att hantera det  kliniska arbetet, utan också relationer med kliniska handledare och andra på på olika arbetsplatser (Teunisson and Westman 2011).

Läs mer

Nedan hittar du exempel och resurser för inspiration. Inget som avkrävs en enskild studentansvarig, men kan tjäna som inspirationskälla.