Skapa en meningsfull introduktion för studenter

Vardpersonal

Foto: Niklas Laurin, Region Skåne

Då studenterna snart ska börja funderar du över om du ska skicka ut något så att de kan förbereda sig eller enbart genomföra en introduktion på plats? Du har redan fått några frågor från studenter via kursansvarig om schemat. En student har frågat om hur länge de måste stanna om dagarna. Hur ska du introducera studenterna till placeringen?

Vad behöver studenterna veta om arbetsplatsen?

  • Vad behöver de veta innan de kommer?
  • Vilka förväntningar och krav ställs på studenterna själva under placering?
  • Hur anpassar du introduktionstid till placeringens längd?
  • Vad behöver de tillgång till av sådan information om arbetsplatsen som andra anställda får? Fika, lunch, utrymning, brandsläckare etc?
  • Vad kan studenterna ta reda på  om arbetsplatsen och placeringen på egen hand?
  • Quiz? Frågor de själva får leta upp svaren på?
  • På vilket sätt kan du visualisera – använda film, bilder etc för din introduktion?
  • På vilket sätt aktualiseras lärandemål för kurs eller aktuell termin?
  • Vad behöver de veta om bedömningar och återkoppling?

Varför är det viktigt att studenterna får en meningsfull introduktion?

En introduktion till en arbetsplats som tar i beaktande nedanstående faktorer kan göra stor skillnad för en students lärande under en placering.

Att byta arbetsplats ofta och på kort tid anpassa sig till nya utmanande, ibland rent av skrämmande, miljöer är emotionellt och socialt prövande för läkarstudenter (Athreley et al. 2016).  Som läkarstudent flyttar du inte bara fysiskt mellan miljöer utan du flyttar också mellan olika team, personalgrupper och specialiteter.

Att hitta sin plats både fysiskt och socialt är en utmaning särskilt när du är ny i din professionella roll (Hoffman and Donaldsson 2004; Lempp 2005; Kilminster et al. 2010, 2011). Också de som är mer vana i sin läkarroll beskriver känslor av osäkerhet och förvirring i nya positioner och som nykomlingar på en arbetsplats (Zuka and Kilminster 2014).

Att arbeta och utvecklas som läkare kräver återkommande ”transitioner” eller övergångar från ett stadium eller en kontext till en annan,  inte bara för att lära sig att hantera det  kliniska arbetet, utan också relationer med kliniska handledare och andra på på olika arbetsplatser (Teunisson and Westman 2011).

Nedan hittar du exempel och resurser för inspiration. Inget som avkrävs en enskild studentansvarig, men kan tjäna som inspirationskälla.


At the start of a placement – orienting students (ClinEdAus)


Film: Läkarstudenter om introduktioner till placeringar
Film från University of Michigan som visar två läkarstudenter som berättar om olika introduktioner – sådana som de upplever som meningsfulla och motsatsen – mindre meningsfulla introduktioner.


Film: Exempel på introduktion till en placering
Ännu en film om i en serie på korta filmer från Läkarprogrammet på University of Michigan USA på temat ”Orienting medical students” dvs introducera studenten. Denna har namnet: ”Vignette: Orientation to Clinic 2”Introduction to the operating Theatre