Modell Peytons – fyra steg för färdighetsträning

Denna modell har tillämpats inom många olika områden för att stötta lärande av undersökningsteknik eller andra färdigheter, inte minst inom kirurgi.
Peytons 2022

Klicka för större bild. Design: Sofia Åström

Rodney Peyton’s 4 Stage Method Explanation

Läs mer