Modell SNAPPS – studenten styr

SNAPPS – Summarize, Narrow, Probe, Plan and Select

SNAPPS är en handledningsmodell för presentationer av och resonemang kring patienters problem där studenten är aktiv och leder samtalet. Modellen kopplar ihop studenters tänkande och resonemang med handledarens.

Modellen består av sex steg.  Studenten summerar, avgränsar, analyserar och ställer sedan frågor till handledaren för diskussion. Avlsutningsvis får studenten ge förslag på handläggning och diskutera förslaget med handledaren för att sedan tillsammans med handledaren identifiera vad hen behöver lära sig mer om eller träna på inför nästa gång.

SNAPPS

Klicka för större bild. Design: Sofia Åström

Stegen hjälper handledaren att förstå hur studenten resonerar, var studenten är mer osäker och därmed hur utvecklad studentens förmåga till kliniska resonemang är. Detta hjälper i sin tur handledaren att avgöra vilken nivå av stöd studenten behöver för att bli än mer självständig (Wolpaw et al. 2012).

Hur modellen kan användas

I filmerna nedan ser du exempel på hur modellen kan användas.

I den första, svenska, filmen är det Alice, en  läkarstudent, som resonerar kring en patient hon mött på psykakuten tillsammans med Vibecke, handledare. I filmen ser du skyltar som ungefärligt visar övergångarna mellan de olika stegen.

I nästa film ser du ett annat exempel på hur det kan se ut när man använder SNAPPS. Om du önskar filmen textad – klicka på rutan cc bredvid kugghjulet under filmen.

Läs mer