Modell SNAPPS – den handledda styr

SNAPPS – Summarize, Narrow, Probe, Plan and Select

SNAPPS är en handledningsmodell för presentationer av och resonemang kring patienters problem där den handledda är aktiv och leder samtalet. Modellen kopplar ihop den handleddas tänkande och resonemang med handledarens.

Modellen består av sex steg.  Den handledda summerar, avgränsar, analyserar och ställer sedan frågor till handledaren för diskussion. Avslutningsvis får den handledda ge förslag på handläggning och diskutera förslaget med handledaren för att sedan tillsammans med handledaren identifiera vad hen behöver lära sig mer om eller träna på inför nästa gång.

SNAPPS 230507

Klicka för större bild. Design: Sofia Åström

Stegen hjälper handledaren att förstå hur den handledda resonerar, var hen är mer osäker och därmed hur utvecklad förmågan till kliniska resonemang är. Detta hjälper i sin tur handledaren att avgöra vilken nivå av stöd den handledda behöver för att bli än mer självständig (Wolpaw et al. 2012).

Hur modellen kan användas

I filmerna nedan ser du exempel på hur modellen kan användas.

I den första, svenska, filmen är det Alice, en  läkarstudent, som resonerar kring en patient hon mött på psykakuten tillsammans med Vibecke, handledare. I filmen dyker även textremsor upp som ungefärligt visar övergångarna mellan de olika stegen.

I nästa film ser du ett annat exempel på hur det kan se ut när man använder SNAPPS. Om du vill se filmen med engelsk textning – klicka på rutan ”undertexter/textning (c)” till vänster om kugghjulet i nedre delen av videon.

SNAPPS: a learner-centered model for outpatient education.
Wolpaw TM, Wolpaw DR, Papp KK. Acad Med 2003;78(9):893-8.


Student uncertainties drive teaching during case presentations: more so with SNAPPS. 
Wolpaw T, Côté L, Papp KK, Bordage G. Acad Med 2012;87(9):1210-7.


Using SNAPPS to facilitate the expression of clinical reasoning and uncertainties: a randomized comparison group trial.
Wolpaw T, Papp KK, Bordage G. Acad Med 2009;84(4):517-24.


Effectiveness of SNAPPS for improving clinical reasoning in postgraduates: randomized controlled trial.
Jain, V., Rao, S. & Jinadani, M.BMC Med Educ 19, 224 (2019).


One-page summary: SNAPPS: A Six-Step LearnerCentered Approach to Clinical Education
Authored by: PAEA’s Committee on Clinical Education, published february 2017.