Om läkarprogrammet

_dsc4389cruona_18

Foto: Kennet Rouna

Ett 6-årigt läkarprogram

Är du handledare av läkarstudenter så kommer du inom kort att  stöta på studenter som påbörjat det nya, 6-åriga läkarprogrammet.  Nedan information om det nya upplägget ur utbildningsplanen för Lunds universitets läkarprogram:

”Fr o m HT 2021 är läkarutbildning i Sverige en 12 terminer lång utbildning som leder till läkarexamen. Programmet har två nivåer, där den grundläggande nivån omfattar Termin 1-6 och den avancerade nivån Termin 7-12. Under den senare delen av programmet genomförs utbildningen till stora delar som en praktisk klinisk utbildning (verksamhetsintegrerat lärande), i nära samarbete med hälso- och sjukvården framförallt i Region Skåne men även i Södra sjukvårdsregionen. Det verksamhetsintegreradelärandet förläggs vid ett stort antal sjukvårdsinrättningar inom Södra sjukvårdsregionen, men med den största delen till Helsingborg, Lund och Malmö.

 Här hittar du mer information om den nya, 6 åriga utbildningen och om vad som skiljer den ”gamla” och den ”nya”  utbildningen åt

Var har studenterva verksamhetsintegrerat lärande (VIL) under respektive kurs/termin?

Oavsett förändringen från 11 till 12 terminers utbildning kan det vara bra att som handledare veta var, och hur länge, studenterna genomför sin kliniska praktik på olika enheter. Efter kortare besök i den kliniska miljön (termin 1-5) har studenterna från och med termin 6  så kallat verksamhetsintegrerat lärande (VIL) genom kliniska placeringar av olika längd på olika arbetplatser:

Termin Kurs
T6 Klinisk medicin 1 VIL på internmedicinsk enhet (4-5 veckor) vilken också innehåller placeringar på olika avdelningar.
T7 Klinisk medicin 2 VIL på neurologisk enhet samt infektion (4-5 veckor) samt kortare placeringar på avdelning.
T8 Klinisk medicin 3 VIL på kirurgisk enhet (3 veckor) ortopedisk enhet (3 veckor) samt inom anestesi (2 veckor) och urologi (kortare placering).
T9 Klinisk medicin 4 VIL  inom psykiatri, pediarik och obstetrik/gynekologi (c:a 5 veckor inom varje enhet).
T10 Examensarbete Här gör studenterna ett examensarbete.
T11 Individ, samhälle och hälsa 1

Klinisk medicin 5

VIL i primärvård under Individ, samhälle och hälsa 1  c.a 15 dagar/student.

Klinisk medicin 5 fokuserar på hantering av akuta tillstånd. VIL förekommer i ambulanssjukvård, på akutmottagning samt i akut operationssjukvård och intensivvård.

T12 Individ samhälle och hälsa 2 VIL i primärvård samt moment som specifikt tränar handläggning av akuta tillstånd i momentet Akutsjukvård. På Termin 12 finns också möjligheten för den enskilde studenten välja och genomföra en individuell klinisk placering.

 Kvantifiering av VIL och VIL-översikt termin för termin (PDF, 69 KB)

Mer om läkarprogrammet på Lunds universitet

 Information om kursmål, de praktiska tekniska färdigheter och procedurer de ska träna på olika terminer, information om kliniska situationer EPA m.m.

 Info om vad som krävs för ett basalt professionellt förhållningssätt.

 Om utbildningsmottagningar och avdelningar där studenter från olika program tar ansvar för patienter tillsammans.

 Aktuellt från läkarprogrammet hittar du i nyhetsbrevet

Läs mer