Om det 6-åriga läkarprogrammet och BT

Foto: Kennet Rouna

Legitimationsgrundande läkarutbildning på 12 terminer

Är du handledare av läkarstudenter så kommer du inom kort att  stöta på studenter som påbörjat det nya, 6-åriga läkarprogrammet.  Nedan information om det nya upplägget :

Från och med den 21 juli 2021 är läkarutbildning i Sverige en 12 terminer lång utbildning. Det innebär att läkarprogrammet blir en termin längre än den tidigare på  5,5 år och loch ger legitimation direkt efter examen. Du som går det nya läkarprogrammet med start hösten 2021 kommer inte att genomföra den allmäntjänstgöringen (AT) på 18 månader som tidigare krävdes för en legitimation. Istället införs den ettåriga bastjänstgöringen (BT) som också blir den första delen i specialistläkarutbildningen (ST).

Här hittar du mer information om den nya, 6 åriga utbildningen och om vad som skiljer den ”gamla” och den ”nya”  utbildningen åt

Här hittar du mer om bastjänstgöringen (BT) på socialstyrelsens hemsida

 Artiklar om den nya läkarutbildningen i läkartidningen hittar du här