OMP – ”En-minuts-modellen”

Modellens syfte är att stimulera aktivt lärande och utveckling av kliniskt resonerande även när tiden är knapp.

Modellen kallas även på engelska för ”5 microskills model of learner-centered clinical teaching”. På svenska har vi kallat den en-minuts modellen. Namnet till trots innebär inte denna modell att du handleder under enbart en minut. Namnet är snarare tänkt att associera till hur modellen medger dialog men ändå kan vara effektiv i situationer när man har bråttom – t ex på akuten. (Farrell et al. 2016).

OMP 230507

Klicka för större bild. Design: Sofia Åström

Modellen ger exempel på hur man kan strukturera handledning utifrån den handleddas presentation av ett patientfall/patientens problem. I litteraturen finns olika varianter på var under processen steget ”Instruera utifrån ’generella regler och principer” är placerat. I bilden ovan ligger den sist men du kan naturligtvis variera ordning på steg 3-5 utifrån situation.

Hur modellen kan användas

I filmerna nedan ser du exempel på hur modellen kan användas.

I den första filmen resonerar Alice, en läkarstudent, kring en patient hon mött på psykakuten tillsammans med Vibecke, handledare. I filmen dyker även textremsor upp som ungefärligt visar övergångarna mellan de olika stegen.  Alice och Vibecke ger ett exempel på hur OMP kan se ut – det finns andra varianter.

Du kan också ta del av en presentation av modellen från Mayo University. I filmerna som följer ges exempel på en handledningssituation med och utan användning av OMP.

What’s the Evidence: A Review of the One-Minute Preceptor Model of Clinical Teaching and Implications for Teaching in the Emergency Department.
Farrell S, Hopson L, Wolff M, Hemphill R, Santen S. Journal Of Emergency Medicine [serial online]. September 1, 2016;51:278-283.


Improving clinical teaching for busy clinicians: integration of the one-minute preceptor into mini-clinical examination.
Rashid P, Churchill J, Gendy R. ANZ Journal Of Surgery [serial online]. July 1, 2017;87(7-8):535-536.


Student perceptions of the one minute preceptor and traditional preceptor models.
Teherani A, O’Sullivan P, Aagaard EM, Morrison EH, Irby DM. (2007) Medical Teacher, May; 29(4):323-7.


Learning in the clinical environment.
Leinster, S. (2009) Medical Teacher, Feb;31(2):79-81.


The one-minute preceptor model: A systematic review. Gatewood E, De Gagne JC.J Am Assoc Nurse Pract. 2019 Jan;31(1):46-57.