OMP – ”En-minuts-modellen”

Modellens syfte är att stimulera aktivt lärande och utveckling av kliniskt resonerande även när tiden är knapp.

Modellen kallas även på engelska för ”5 microskills model of learner-centered clinical teaching”. På svenska har vi kallat den en-minuts modellen. Namnet till trots innebär inte denna modell att du handleder under enbart en minut. Namnet är snarare tänkt att associera till hur modellen kan vara effektiv i situationer när man har ont om tid – t ex på akuten. (Farrell et al. 2016).

OMP 230507

Klicka för större bild. Design: Sofia Åström

Modellen ger exempel på hur man kan strukturera ett handledningssamtal utifrån den handleddas presentation av ett patientfall/patientens problem. I litteraturen finns olika varianter på var under processen steget ”Instruera utifrån ’generella regler och principer” är placerat. I bilden ovan ligger den sist men du kan naturligtvis variera ordning på steg 3-5 utifrånde situation.

Hur modellen kan användas

I filmerna nedan ser du exempel på hur modellen kan användas.

I den första filmen resonerar Alice, en läkarstudent, kring en patient hon mött på psykakuten tillsammans med Vibecke, handledare. I filmen dyker även textremsor upp som ungefärligt visar övergångarna mellan de olika stegen.  Alice och Vibecke ger ett exempel på hur OMP kan se ut – det finns andra varianter.

Du kan också ta del av en presentation av modellen från Mayo University. I filmerna som följer ges exempel på en handledningssituation med och utan användning av OMP.

What’s the Evidence: A Review of the One-Minute Preceptor Model of Clinical Teaching and Implications for Teaching in the Emergency Department.
Farrell S, Hopson L, Wolff M, Hemphill R, Santen S. Journal Of Emergency Medicine [serial online]. September 1, 2016;51:278-283.


Improving clinical teaching for busy clinicians: integration of the one-minute preceptor into mini-clinical examination.
Rashid P, Churchill J, Gendy R. ANZ Journal Of Surgery [serial online]. July 1, 2017;87(7-8):535-536.


Student perceptions of the one minute preceptor and traditional preceptor models.
Teherani A, O’Sullivan P, Aagaard EM, Morrison EH, Irby DM. (2007) Medical Teacher, May; 29(4):323-7.


Learning in the clinical environment.
Leinster, S. (2009) Medical Teacher, Feb;31(2):79-81.


The one-minute preceptor model: A systematic review. Gatewood E, De Gagne JC.J Am Assoc Nurse Pract. 2019 Jan;31(1):46-57.