Organisation av bastjänstgöring (BT)

Inlägg av Anna Hertin, Futurum, Region Jönköpings län

Region Gävleborg

Typ av BT

BT görs separat från ST som grundprincip men genomförs även som integrerad BT.

BT-placeringar

Bastjänstgöringen inleds och avslutas med tjänstgöring inom Primärvården där BT-läkaren får sin huvudhandledare som följer BT-läkaren genom hela bastjänstgöringen.  Tjänstgöring sker inom Akut sjukvård, vanligtvis inom både Medicin- och Kirurgi, men det kan variera utifrån BT-läkarens tidigare erfarenheter. Tjänstgöring sker även inom Psykiatri samt en kortare Valfri tjänstgöring.

Handledarkompetens

Verksamhetscheferna ska ansvara för att handledarna har BT-handledarkompetens dvs att de har genomgått en speciell utbildning för BT-handledare.

Dokumentation

Dokumentation sker i ST-forum.

Kompetensvärdering

Kompetensvärdering med bedömningsinstrument sker varje månad och efter varje placering ska det finnas en slutbedömning. I slutet av Bastjänstgöringen görs en sammanfattande slutbedömning av huvudhandledaren tillsammans med en externvärderare och skickar in ett intyg om godkänd BT till Socialstyrelsen.

Region Örebro län

Typ av BT

Bastjänstgöring i Region Örebro län kommer att kunna utföras via två tydliga ingångar:

  • Region-BT:  En tidsbegränsad tjänst på 6-12 månader med liknande anställningsvillkor som för AT-läkare.
  • Integrerad-BT:  En tillsvidareanställning som ST-läkare i en verksamhet. Anmälan till bastjänstgöring görs av verksamhetschef innan ett avtal om ST-anställning ingås. Målsättningen är att bastjänstgöringen utförs under de första två åren av ST.

BT-placeringar

BT-placeringarna i Region Örebro län fördelas mellan akut sjukvård, primärvård och psykiatri. En period av valfri placering kan ibland planeras in beroende på tidigare erfarenhet och önskemål.

Dokumentation

Dokumentation i IUP.

Kompetensvärdering

Kompetenskraven för BT-bevis uppfylls framför allt genom klinisk tjänstgöring men enstaka utbildningsaktiviteter i form av kurs eller seminarium kan vara aktuellt under tjänstgöringen. Extern granskning utförs av extern bedömare. En granskning av IUP görs.

För mer info var god se nedanstående länkar:

BT-upplägg i Region Jönköping

Typ av BT

Region Jönköping har endast integrerad 12 mån BT.

BT-placeringar

BT fördelas med tjänstgöring på medicinkliniken 3 mån, psykiatrikliniken 3 mån och i primärvården 3-6 månader. BT individualiseras utifrån tidigare kompetens och behov. Möjlighet finns för fördjupad introduktion till svensk sjukvård på Nässjö utbildningscentrum inför BT-start.

Handledarkompetens

BT handledarna rekommenderas att gå handledarutbildning för handledning av BT. Erbjuds handledarträffar vid 4 tillfällen per år.

Dokumentation

BT-läkaren dokumenterar aktiviteter i IUP och checklistor.

Kompetensvärdering

Kompetenskraven värderas utifrån BT-mål och externa bedömare tas ur studierektorsorganisationen. Fortlöpande under BT sker kompetensvärderingar, 2 värderingar per tre månaders placering. Utbildningsaktivitet bedrivs kontinuerligt under BT-året.