Tema: Genomföra bedömningar och handlednings- och återkopplingssamtal

Här hittar du modeller för avlastande och utforskande handledningssamtal. Här hittar du instrument för bedömning och återkoppling och stöd för hur du ska coacha efter bedömning eller få stöd i hur jag ska göra om återkopplingen inte når fram.