Tema: Handleda och återkoppla i anslutning till patientmöte

Här hittar du förhållningssätt eller modeller för handledning eller återkoppling, användbara för olika handledningssituationer och kontexter. Du kanske har ont om tid eller vill stötta någon att utveckla sin förmåga att resonera kring diagnos eller åtgärder.

Vill du veta mer om aktuellt kunskapsläge vad gäller användbar återkoppling, feedforward, bedömningsinstrument och skalor finns kortfattad info här.