Workshop: Spela spelet HUSET om lärandekultur

Om aktiviteten

I denna aktivitet spelar ni ett spel som kan användas för att synliggöra den ibland outtalade professionella kultur som råder på en arbetsplats, ibland i konkurrens med de formella målsättningar för professionalism, etiskt förhållningssätt och läkarbeteenden som är formulerade i studie- och kursplaner och som du som läkare under utbildning förväntas utveckla. Spelet består av ett stort antal påståenden vilka speglar olika normer, förhållningssätt eller arbetssätt. Dessa är inte värdeladdade så till vida att de är “rätt eller fel” utifrån någon principiell teoretisk eller moralisk utgångspunkt.  De beskriver snarare olika professionella förhållningssätt, normer etc. som kan vara mer eller mindre prioriterade och av olika anledningar på en arbetsplats.

Uppskattad tid för aktiviteten

en timme eller mer.

Syfte

att synliggöra hur lärandekulturen på er arbetsplats kan påverka handledning och lärande och identifiera områden man vill prioritera.

Förberedelse

Läs om ”HUSET” på denna länk. Skicka ut länken om huset till deltagarna innan ni ses.

Planera in ett tillfälle för att spela spelet med relevanta kollegor och beställ spelplan och spelkort minst två veckor innan – maila till handledningsspecialist@med.lu.se

Genomförande

Boka in en tid när det kan vara lämpligt att genomföra aktiviteten. Informera om vad deltagarna behöver förbereda.

  1. Dela in i grupper om 4-6 personer. Se till att du får en så heterogen grupp som möjligt.
  2. Spela spelet enligt spel-instruktionerna. Du hittar instruktionerna på sidan ”HUSET”.
  3. Sammanfatta vilka områden som föreslogs av kollegorna att prioritera att arbeta mot. Avsluta med några förslag på HUR ni kan nå dit.