Handledarakademin
– bli medlem!

Handledarakademin är tillsvidare ett lokalt pilotprojekt, ett tvärprofessionellt nätverk för att vidareutveckla, förvalta och sprida den kompetens i klinisk handledning som individer utvecklat genom handledarkurser, webbaserat kunskapsstöd och andra aktiviteter. Vill du bli medlem – läs mer nedan.

Handledarakademin
– bli medlem!

Handledarakademin är tillsvidare ett lokalt pilotprojekt, ett tvärprofessionellt nätverk för att vidareutveckla, förvalta och sprida den kompetens i klinisk handledning som individer utvecklat genom handledarkurser, webbaserat kunskapsstöd och andra aktiviteter. Vill du bli medlem – läs mer nedan.

Save the date!

Nätverksträff för medlemmar på Forum Medicum, Lund.

5 december, kl. 15.00-17.00  |  Mingel och gäst

Bli medlem

Du som handleder studenter och andra under utbildning i Södra sjukvårdsregionen. Handledarakademin är tillsvidare en pilot i samverkan mellan Region Skåne, och Medicinska fakulteten, Lunds universitet (MedCUL och Läkarprogrammet). Så småningom hoppas vi kunna utveckla akademin till ett nationellt nätverk.

Handledarakademins syfte är att fungera som ett kompetens- och nätverkscentrum för handledare av studenter och andra under utbildning i hälso- och sjukvård. Handledningskompetens som byggts upp av många individer genom kurser och erfarenheter kan tas till vara, förvaltas och spridas vidare till kollegor på olika sätt.

Medlemsskapet är kostnadsfritt. Som medlem erbjuds du

 • nätverksträffar och erfarenhetsutbyte med olika gäster och teman
 • möjlighet att söka bidrag till konferenser
 • Journal clubs och diskussionsforum
 • kompetensutveckling  i form av workshops på plats och digitalt
 • studentperspektiv på handledning och utvecklingsidéer
 • delta i utvecklingen av akademin och arbetet med att stötta handledande kollegor genom att
  • ”handleda handledare”
  • få stöd för att genomföra utbildningsaktiviteter för kollegor

Som medlem får du också en pin som visar att du är medlem och din profession.

Ansök via formuläret nedan.

Inkludera i ansökan

  • en kort beskrivning (en halv A4) av hur du skulle vilja utveckla din egen handledning samt bidra till en utveckling av handledning och lärandemiljö på din arbetsplats.

Dokumentation som visar att du kan

  • Planera för handledning med fokus på ett aktivt lärande
  • Använda handledningsmodeller anpassade till individ samt till situation och sammanhang
  • Använda modeller för observation och återkoppling samt handledningssamtal
  • Tillämpa ett professionellt förhållningssätt som handledare
  • Utvärdera den egna handledningen

*Målen är utformade i ett samarbete mellan Medicinska fakulteten och Region Skåne. Läs mer om målen här. Har du gått en kurs där dessa kursmål eller motsvarande ingår har du denna dokumentation klar i ett intyg. Har du inte gått en kurs eller har alternativ dokumentation som visar att du nått målen kan du individuellt och i din egen takt komplettera genom att genomföra moduler för att nå målen här: https://www.kliniskhandledning.se/jag-vill-anordna-utbildning-for-handledare/

Efter att du ansökt, håll utkik i din inkorg – vi hör av oss med mer information!

Sök medlemskap i akademin

Fyll i ansökan

Namn
Ange vilken typ av aktuell handledningsrelation du har, t ex handledning av student, kollega eller annan. Ange även var handledningen sker eller har skett.
En kort beskrivning av hur du skulle vilja utveckla din egen handledning samt bidra till en utveckling av handledning och lärandemiljö på din arbetsplats.
Se rubriken "Hur blir jag medlem?" ovan.
Max filstorlek: 256 MB.

Efter att du ansökt, håll utkik i din inkorg – vi hör av oss med mer information!

Sök medlemskap i akademin

Fyll i ansökan

Namn
Ange vilken typ av aktuell handledningsrelation du har, t ex handledning av student, kollega eller annan. Ange även var handledningen sker eller har skett.
En kort beskrivning av hur du skulle vilja utveckla din egen handledning samt bidra till en utveckling av handledning och lärandemiljö på din arbetsplats.
Se rubriken "Hur blir jag medlem?" ovan.
Max filstorlek: 256 MB.