Modul: Få återkoppling på din handledning

I denna modul får du reflektera över din egen handledning med hjälp av återkoppling från några du handleder. I modulen används ett återkopplingsformulär, vilket kan underlätta för den handledda att ge strukturerad återkoppling.

Omfattning: ca 1,5 timmar.

Mål: efter genomförd modul ska du kunna använda ett verktyg för återkoppling på din handledning och använda återkopplingen för att identifiera dina utvecklingsområden.

Förutsättningar: du behöver hjälp av några du handleder som har möjlighet att fylla i ett formulär kring din handledning.

Du hittar fler moduler för utbildning av handledare HÄR

Läs om autonomistödjande handledning.

Läs igenom formuläret som du ska dela ut till de/n du handleder och fundera på vad du tror att du får för återkoppling.

Dela ut formuläret till de du handleder. Samla in så många som möjligt under en tid för att få en bredare bild.

Dokumentation
Läs igenom din återkoppling och skriv en kort sammanställning av dina styrkor och vad du kan förbättra. Kommentera också hur återkopplingen förhåller sig till vad du förväntade dig. Spara de ifyllda formulären tillsammans med din sammanställning i din handledarportfölj.