Modul: Genomföra ett avlastande handledningssamtal

I denna modul får du planera och genomföra ett avlastande handledningssamtal.

Omfattning: ca 2 timmar

Mål: efter genomförd modul ska du kunna tillämpa modellen avlastande handledningssamtal.

Förutsättningar: du behöver hjälp av någon du handleder då du ska genomföra ett handledningssamtal.

Du hittar fler moduler för utbildning av handledare HÄR

Läs om avlastande handledningssamtal.

Gå till sidan Filmer för diskussion om handledning och lärande och gå ner till rubriken ”Om handledningssamtal”. Titta på filmerna under rubriken ”Avlastande handledningssamtal”.

Genomför ett avlastande handledningssamtal med någon du handleder.

Efter samtalet:

  • Be den handledda om återkoppling i form av förslag på hur du kan förbättra och utveckla din handledning
  • Sätt upp en egen målsättning för kommande avlastande samtal. Vad vill du förbättra och utveckla?

Dokumentation

Skriv ner en kort beskrivning av handledningssamtalet (vad handlade det om och hur du själv tyckte att det gick), din målsättning och din återkoppling från den handledda. Spara dokumentet i din handledarportfölj.