Modul: Genomföra ett utforskande handledningssamtal

I denna modul får du planera och genomföra ett utforskande handledningssamtal.

Omfattning: ca 2 timmar

Mål: efter genomförd modul ska du kunna tillämpa modellen utforskande handledningssamtal.

Förutsättningar: du behöver hjälp av någon du handleder då du ska genomföra ett handledningssamtal.

Du hittar fler moduler för utbildning av handledare HÄR

Gå till denna sida och skrolla ner till rubriken ”Utforskande handledningssamtal”. Läs igenom texten som följer.

Under rubriken ”Filmer” ska du titta på filmer under ”Utforskande handledningssamtal… eller?”. Titta antingen på film 1 och 2 eller film 3 och 4.

Genomför ett utforskande handledningssamtal med någon du handleder.

Efter samtalet:

  • Be den handledda om återkoppling i form av förslag på hur du kan förbättra och utveckla din handledning
  • Sätt upp en egen målsättning för kommande utforskande samtal. Vad vill du förbättra och utveckla?

Dokumentation

Skriv ner en kort beskrivning av handledningssamtalet (vad handlade det om och hur du själv tyckte att det gick), din målsättning och din återkoppling från den handledda. Spara dokumentet i din handledarportfölj.