Modul: Observera och återkoppla med stöd av bedömningsinstrument

I denna modul får du använda bedömningsinstrument för att observera och ge återkoppling till någon du handleder.

Omfattning: ca 2 timmar.

Mål: efter genomförd modul ska du kunna använda ett instrument för bedömning och återkoppling.

Förutsättningar: du behöver hjälp av någon du handleder för att kunna observera denna och ge återkoppling vid en arbetsuppgift.

Du hittar fler moduler för utbildning av handledare HÄR

Gå till sidan Instrument för bedömning och återkoppling och bekanta dig med bedömningsmallarna under ”Länkar till bedömningsmallar”.

Välj tillsammans med en person du handleder ut ett för individ och utbildning relevant lärandemål. Bestäm tillsammans en lämplig situation där du kan observera och sedan ge återkoppling på väg mot målet. Välj en av bedömningsmallarna som du läst om i fliken “Förberedelser” som du tycker lämpar sig för situationen. Alternativt kan du fråga den handledda om denna har något digitalt formulär som ni kan använda.

Observera den du handleder som ni planerat, fyll i bedömningen samt stäm av och diskutera återkopplingen.

Be till slut den du handleder om återkoppling på handledningen.

Dokumentation

Skriv ner den återkoppling du fått samt din planering för hur du kan bli ännu bättre på återkoppling till nästa gång.  Spara dokumenten du fyllt i i din handledarportfölj utan namn på den handledda eller andra identifierande detaljer.