Modul: Planera för handledning före, under och efter patientmöte

I denna modul får du planera för handledning före, under och efter patientmöte och relatera detta till de mål och behov som personen du handleder har.

Omfattning: ca 2 timmar

Mål: Efter genomförd modul ska du kunna handleda i anslutning till patientmöte utifrån individens behov, utbildningsmål samt med fokus på aktivt lärande.

Förutsättningar: Du behöver hjälp av någon du handleder för att kunna genomföra handledning i anslutning till patientmöte.

Du hittar fler moduler för utbildning av handledare HÄR

Genomför handledningen enligt det du läst i förberedelserna.

Be den/de du handleder att ge återkoppling efteråt och dokumentera denna.

Dokumentation

Skriv ner den återkoppling du fått av personen du handleder. Lägg till vad du själv tyckte fungerade bra och vad du vill ändra till nästa gång. Spara dokumentet i din handledarportfölj.