Handledning före, under och efter patientmöten

undersokning-nasa

Foto: Kennet Ruona

Utöver att använda specifika modeller för träning av färdigheter eller förmåga att resonera kan det vara bra att ha en övergripande struktur för att optimalisera en individs möjligheter att lära sig så mkt som möjligt från ett patientmöte. En sådan struktur kan också med enkla medel hjälpa dig att individanpassa aktiviteter och handledning.
Några tips (i relation till tid och andra förutsättningar):

Läs mer