Handledning före, under och efter patientmöten

Foto: Kennet Ruona

Syftet med denna modell är att optimera en individs möjligheter att lära sig så mkt som möjligt från ett patientmöte. Modellen erbjuder tips som innebär att du med enkla medel kan individ- och nivåanpassa aktiviteter, handledning och återkoppling.
Till exempel kan du innan ni träffar en patient ”personanpassa” handledningen genom att be den du handleder att själv föreslå delmål för detta specifika patientmöte. Vad behöver hen träna på? Vad vill hen framför allt ha återkoppling på? På så sätt kan du stötta den handledda i att ta eget ansvar för sitt lärande, anpassa feedback och feedforward till mål mer effektivt och dessutom spara tid.

Denna video beskriver på 3 minuter en Before During After modell.


Clinical teaching on the run – tips
14 korta tips för ”Teaching on the run”. Avgränsade teman presenterade på 1-2 sidor. Bland dessa t ex.: ”Planning a teaching episode”, ”Teaching with patients” som också fokuserar på handledning före och under patientmöten.


Här hittar du fler modeller och filmer som beskriver dessa.