Modul Skatta din handledning

I denna modul gör du en självvärdering av din egen kliniska handledning med stöd av ett forskningsbaserat formulär validerat för svenska förhållanden. Du får reflektera över hur du handleder i olika situationer och varför.

Omfattning: ca 30 minuter

Mål: efter genomförd modul ska du kunna utvärdera din egen handledning och föreslå personliga mål för utveckling och hur dessa kan uppnås.

Dokumentation: ditt självvärdering som pdf.

Du gör en självvärdering av din kliniska handledning med hjälp av formuläret ”the Maastricht Clinical Teaching Questionnaire” (MCTQ) (Stalmeijer et al., 2010).  Formuläret kan även användas för att kliniska handledare ska ha möjlighet att be om strukturerad feedback från en student/läkare under utbildning efter en handledningssituation. Den svenska versionen för återkoppling är validerad för svenska förhållanden (Strand, 2017).

Självvärderingen består både av påståenden att ta ställning till och öppna frågor. Ta dig tid att tänka och reflektera medan du fyller i formuläret.

  1. Fyll i formuläret på https://survey.mailing.lu.se/minhandledning
  2. Ladda ner din självvärdering som PDF (alternativet kommer upp automatiskt) och spara den i din handledarportfölj.

Referenser

Stalmeijer, R. E., Dolmans, D. H., Wolfhagen, I. H., Muijtjens, A. M., & Scherpbier, A. J. (2010). The Maastricht Clinical Teaching Questionnaire (MCTQ) as a valid and reliable instrument for the evaluation of clinical teachers. Academic Medicine, 85(11), 1732-1738.

Strand, P. (2017). Situating Faculty Development in the Clinical Workplace. [Doctoral Thesis (compilation), Lund University]. Lund University: Faculty of Medicine.