anpassa lokaler och redskap

anpassa lokaler och redskap

Anpassa lokaler och redskap

Hur lokaler är utformade, hur de är utrustade och vilka redskap som finns kan både underlätta och försvåra lärande och handledning i det kliniska arbetet.

Till toppen