Anpassa lokaler och redskap

Hur lokaler är utformade, hur de är utrustade och vilka redskap som finns kan både underlätta och försvåra lärande och handledning i det kliniska arbetet.

Arbetslaget / arbetsplatsen

Hur kan lokalers placering och utformning och redskap underlätta samarbete, lärande och/eller handledning?

På Skellefteås medicin akut är det attraktivt, ja roligt, för specialistläkarna att vara dagbakjour. De har fått smart anpassade rumsliga förhållanden, medan AT-läkarna delar rum med sjuksköterskor och undersköterskor och därmed snabbt blir en del av arbetslaget.

AT vid medicinkliniken i Skellefteå presenteras i sin helhet under goda exempel.

Fler exempel…

Kliniken / vårdcentralen

Hur kan kliniken vårdcentralen anpassa lokaler och redskap så det underlätta lärande och handledning?

Fler exempel…

Sjukhuset / primärvårdsområdet och övergripande regionnivå

Hur kan övergripande lednings- och samordningsfunktioner bidra till fysiskt goda lärandemiljöer i vården?

Exempel…

Hur kan fysiska förhållanden och redskap underlätta den övergripande ledningen och samordningen?

Närhet och rumsliga förhållanden ledning och administrativt stöd omfattande Futurum med AT-, BT och ST- samt LiU Decentraliserat Läkarprogram RJL. De finns i samma lokaler, delar personalrum och ligger i anslutning till undervisningslokaler och IKT. Kommer att illustreras.

Lärosäten

Exempel…