kontinuerligt utvärdera, förbättra och utveckla

kontinuerligt utvärdera, förbättra och utveckla

Kontinuerligt utvärdera, förbättra och utveckla

Att med systematik utvärdera, förbättra och utveckla de utbildningsuppdrag som genomförs i hälso- och sjukvården bidrar till goda förutsättningar för lärande och handledning. Förbättringskunskap, att med systematik identifiera förbättringsbehov och genomföra och följa upp förbättringar, är tillämpbart också på utbildning. Här väljer vi att börja i makrosystemen och avsluta med mikrosystemet där adept, handledare möts i vårdsituationer.

Till toppen