planera och introducera

planera och introducera

Planera och introducera

För att kunna vara delaktig i och genomföra läkararbete som leder till ändamålsenligt lärande behövs planering och introduktion på flera nivåer. Innehåll och genomförande på de olika nivåerna kan komplettera och vara vägledande för varandra.

Till toppen