En omvänd (”flipped”) handledning i undersökningsteknik

Denna modell innebär att man använder en film –  alternativt annat material  – som studenter/läkare under utbildning kan förbereda sig med innan handledningssitiationen. Syftet är att de på så sätt kan vara mer aktiva i situationen då demonstrationen redan skett.

Läkarprogrammet i Lund är i färd med att spela in filmer om undersökningsteknik, anpassade till svenska förhållanden, som förberedelsematerial för studenter.  Innan dessa är klara behöver du inte uppfinna hjulet.

Thyroid exam in 5 minutes – flipping the classroom

Läs mer