En omvänd (”flipped”) handledning i undersökningsteknik

Denna modell innebär att man använder filmer som visar hur man genomför t ex en procedur eller en statusundersökning.

Som student/läkare under utbildning kan man förbereda sig innan handledningssituationen genom att titta på filmen så många ggr som man behöver och om möjligt förbereda sig ännu mer genom att träna tillsammans med en medstudent eller kollega innan man undersöker en patient. Ju mer förberedd man är, ju mer aktiv kan man vara i ett patientmöte.

Thyroid exam in 5 minutes – flipping the classroom

”Flipped classroom” och handledning utifrån samma princip

Kanske du har hört talas om flipped classroom (omvänt eller inverterat klassrum)?  Detta är en specifik form av undervisning som innebär att man vänder om ordningen på sitt undervisningsupplägg, och att bland annat använda sig av frågor snarare än att själv leverera svaren. För läraren innebär detta att fokusera på arbetsformer som aktiverar studenters tidigare kunskaper och låta dem använda dessa.

Studenterna får förbereda sig inför ett undervisningstillfälle genom att individuellt eller tillsammans med andra ta del av ett material (tex läsa något, titta på film) innan man träffas i storgrupp. I större grupp tillsammans med läraren använder man tiden till att tex diskutera frågeställningar, laborera, experimentera eller på andra sätt lära av och med varandra istället för att huvudsakligen ta del av en lärares förklaringar.

Som handledare kan du använda detta på olika sätt te x genom att låta den du handleder förbereda sig inför exempelvis ett patientmöte eller en specifik typ av  mottagning, genom att titta på en film om hur man genomför en undersökning, en procedur eller ett ingrepp.  Om möjligt kan man involvera fler som ska lära sig samma sak i förberedelser tillsammans genom att läsa något eller ta del av frågor eller uppgifter innan.

Du hittar filmer för färdighetsträning och andra användbara länkar HÄR!

Mer om ”flipped classroom”

Eric Mazur, är en professor på Harvard University.  Han var en av de första som använde sig av ”flipped classroom” och inspirerade många till ett förändrat synsätt på undervisning och lärande. Nedan hittar du en kort berättelse om hur han upptäckte hur studenternas förståelse och studieresultat  förbättrades när han av initialt, av en slump, förändrade sin undervisning mot ett inverterat eller omvänt upplägg för sin undervisning jämfört med ett mer traditionellt föreläsningsupplägg.

Flipping the Physical Examination: Web-Based Instruction and Live Assessment of Bedside Technique Williams, D. E., & Thornton, J. W., 3rd (2016). Flipping the Physical Examination: Web-Based Instruction and Live Assessment of Bedside Technique. The Ochsner journal16(1), 70–72.