Filmer för färdighetsträning

På denna sida hitar du  länkar till filmer som demonstrerar bland annat undersökningsteknik. Dessa kan studenter/läkare under utbildning använda för att förbereda sig  innan ett patientmöte eller för en situation. Som handledare kan detta vara en del av metoden omvänd (“flipped”) handledning där förberedelser genom att se film och träna på en kollega/medstudent kan innebära att man som handledd kan vara mer aktiv i situationen då man är bättre förberedd.

Nedan hittar du en film om undersökningsteknik (Lunds universitet, läkarprogrammet 2023) innehållande en grundfilm samt olika rutinstatus som förberedelsematerial för studenter.  Filmen är totalt 17 min lång men du kan lätt navigera till specifika undersökningar med hjälp av tidskoden. Filmen är producerad av Studio Korsholm. Du hittar också andra filmer från både Sverige och andra länder. Har du förslag på fler filmer? Kontakta oss!

Ortopedisk undersökningsteknik

Två läkarstudenter från Lunds Universitet, Patrick Wetterlöv och Therese Wetterlöv har som en del i sitt examensarbete gjort användbara instruktionsfilmer i ortopedisk undersökningsteknik i samarbete med Christian Anker Hansen och produktionsbolaget Viewfind.

Thyroid exam in 5 minutes – flipping the classroom

Öron-näsa-hals undersökning

Venös blodgas

Utöver undersökningsteknik: Traumalarm