Filmer för färdighetsträning

På denna sida hittar du  länkar till filmer som bland annat demonstrerar undersökningsteknik. Dessa kan den du handleder använda för att förbereda sig innan ett patientmöte eller för en situation. Som handledare kan detta vara en del av metoden omvänd (”flipped”) handledning där förberedelser genom att se film och träna på en kollega/medstudent kan innebära att man som handledd kan vara mer aktiv i situationen då man är bättre förberedd.

Nedan hittar du en film om undersökningsteknik (Lunds universitet, läkarprogrammet 2023) innehållande en grundfilm samt olika rutinstatus som förberedelsematerial för studenter.  Filmen är totalt 17 min lång men du kan lätt navigera till specifika undersökningar med hjälp av tidskoden. Filmen är producerad av Studio Korsholm. Du hittar också andra filmer från både Sverige och andra länder.  Fler filmer som visar hur man genomför olika procedurer, ingrepp och undersökningsteknik kommer att produceras av läkarprogrammet Lunds universitet under HT 2023. Har du förslag på fler filmer? Kontakta oss!

Ortopedisk undersökningsteknik

Två läkarstudenter från Lunds universitet, Patrick Wetterlöv och Therese Wetterlöv, har som en del i sitt examensarbete gjort användbara instruktionsfilmer i ortopedisk undersökningsteknik i samarbete med Christian Anker Hansen och produktionsbolaget Viewfind.

Thyroid exam in 5 minutes – flipping the classroom

Öron-näsa-hals undersökning

NIH-strokeskala instruktionsfilmer

Venös blodgas

Filmer om arbetet på akuten m.m.

Traumalarm Akuten

<https://youtu.be/QNG8Qc9pX9k?feature=shared

När sepsislarmet går