Filmer för färdighetsträning

På denna sida hitar du  länkar till filmer som demonstrerar bland annat undersökningsteknik. Dessa kan studenter/läkare under utbildning använda för att förbereda sig  innan ett patientmöte eller för en situation. Som handledare kan detta vara en del av metoden omvänd (”flipped”) handledning där förberedelser genom att se film och träna på en kollega/medstudent kan innebära att man som handledd kan vara mer aktiv i situationen då man är bättre förberedd.

Läkarprogrammet i Lund är i färd med att spela in filmer om undersökningsteknik, anpassade till svenska förhållanden, som förberedelsematerial för studenter (kommer HT 2023).  Innan dessa är klara behöver du inte uppfinna hjulet. Nedan hittar du några tips på filmer som finns. Har du förslag på fler filmer? Kontakta oss!

Ortopedisk undersökningsteknik

Två läkarstudenter från Lunds Universitet, Patrick Wetterlöv och Therese Wetterlöv har som en del i sitt examensarbete gjort användbara instruktionsfilmer i ortopedisk undersökningsteknik i samarbete med Christian Anker Hansen och produktionsbolaget Viewfind.

Thyroid exam in 5 minutes – flipping the classroom

Öron-näsa-hals undersökning

Venös blodgas

Utöver undersökningsteknik: Traumalarm