Grupphandledning och reflektionsgrupper

På denna sida kommer vi att kunna dela kunskaper och erfarenheter av grupphandledning och reflektionsgrupper som relaterar till läkares och läkarstudenters lärande i det dagliga arbetet.  

Karin Thörne, Futurum, Region Jönköpings Län

Den individuella handledningen kan kompletteras med grupphandledning och/eller reflektionsgrupper. Dessa grupper bidrar med fördjupad förståelse och problemlösningar genom att man tillsammans resonerar omkring olika situationer, ger utrymme för olika perspektiv och lär av varandra. I gruppen stärks utvecklingen av en gemensam praktik (community of practice) och känslan av att inte vara ensam i utsatta situationer.

Grupphandledning har mycket gemensamt med individuell handledning, en given skillnad är att det är en grupp adepter och man använder på olika sätt gruppens erfarenheter. Ofta för läkare, fokuseras medicinsk handläggning. Grupphandledaren har ämneskompetens och ett övergripande ansvar för deltagares slutsatser om hur de planerar att agera i kliniken.

Reflektionsgrupper fokuserar händelser i vardagsarbetet som varit eller kan bli utmanande, väcker känslor, eller blivit uttalat lyckade.  Deltagarna ges utrymme att med stöd av varandra forma reflektioner som vidgar förståelsen, ökar handledningskraft eller ger avlastning. Reflektionsledaren behöver inte ha ämneskunskap utan ska kompetent leda grupprocessen med dess dynamiska möjligheter och utmaningar.

Det finns åtskilliga modeller för och benämningar på grupphandledning och reflektionsgrupper. Vi hoppas ett flertal kommer att presenteras här, för att underlätta kommer vi att bjuda in till Inventering och erfarenhetsutbyte genom enkla digitala öppet hus:

  • torsdagen 16/2 16:00-16:45
  • tisdagen den 21/2 kl 12:45-13:30
  • onsdagen den 8/3 kl. 8:00-8:45

Kontakta Karin Thörne, karin.thorne @rjl.se och rubricera mailet Grupphandledning -reflektionsgrupper, så får ni en zoomlänk till önskat möte.

Lästips!

Att lära och utvecklas i sin profession
Kap 6 Att utvecklas genom att reflektera tillsammans i grupp
Gabriele Biguet, Åsa Ekstrand Sporre, Karin Thörne
ISBN 978-91-44-09245-4