När studenten eller AT, BT, ST-läkaren inte mår bra

Inlägg av Anna Beck, Distriktsläkare, Studierektor för ST-Läkare Luleå Boden, Allmänläkarkonsult samordnare Region Norrbotten

Nedan hittar du en podd med tips om vad du kan göra när någon  du handleder eller har ansvar för inte mår bra. Du hittar fler tips på hur du kan  göra om din återkoppling inte når fram eller när någon brister i basalt professionellt förhållningssätt på webbplatsen. Sök i sökrutan ellerfölj länkar på denna sida!

Episod #4: Om studenter och läkare under utbildning inte mår bra

#4 Learner Mental Health with Dr. Chantal Young – The Curbsiders

Dr Chantal Young delar med sig av strategier för att stötta enskilda studenter eller läkare under utbildning som kan ha det svårt, såväl specifika som mer övergripande och strukturella tillvägagångssätt för att öka välbefinnandet under läkarutbildningen och därefter.Några tips i sammanfattning från podden

·Var närvarande för den som söker hjälp

Att lyssna och vara närvarande är den bästa interventionen. Lyssna efter vad som oroar och vilka känslor som finns bakom detta.
När du lyssnar:  iaktta också vad som händer i dig, dina personliga reaktioner och känslor samtidigt som du tar in din samtalspartners känslor och behov. På så sätt kan du vara uppmärksam på att ta hand om dig själv samtidigt som du bryr dig om den andras behov

Validera och normalisera. Stötta till att söka vidare hjälp
Erbjud vägledning och kunskap men kom ihåg att det viktigaste steget är att ge upp viljan att fixa, diagnostisera eller behandla.
Du kan inte veta vad som är bäst.
För att stödja psykisk hälsa mer allmänt, se vad studenter får ta del av i sin utbildning, erbjuds via universitet (tex studenthälsan) eller vad som finns att erbjuda på din arbetsplats för AT, BT eller ST-läkare.

Tänk på att det är viktigt att skilja på vad som är handledaransvar och vad som är utbildningens eller arbetsgivarens ansvar. Om en student har det svårt eller  brister i t ex basalt förhållningssätt ska du kontakta kursansvarig. Ta del av exempel på hantering vid brister i basalt professionellt förhållningssätt HÄR.

Ledningens ansvar och systemförändringar är viktiga för att bygga hälsosamma miljöer och motverka psykisk ohälsa. Du hittar mer om systemperspektiv och förutsättningar för lärande och handledning HÄR.

Varningsflaggor kan vara större förändringar i beteendet eller utseende. Den “svåra” studenten/läkaren under utbildning som kan verka defensiv, irriterad, arrogant upplever ofta ett lidande och kan behöva stöd. Någon som är tillbakadragen eller inte pratar kan uppleva osäkerhet eller ångest.

Man bör vara försiktig men även rak. Ta tid till att mötas i enrum. Beskriv ett specifikt beteende som du har noterat och låt personen veta att du är orolig.

Respektera om personen inte vill bli hjälpt.

Formuleringar som kan användas: “det låter som om du kan vara deprimerad, tror du att det stämmer?”. “jag är så glad att du berättar det för mig idag, har du tänkt på att prata med någon – t ex en kurator, terapeut?” Skulle du ha något emot om jag hjälper dig att komma i kontakt med någon?

Om en student har det svårt eller  brister i t ex basalt förhållningssätt ska du kontakta kursansvarig. Ta del av exempel på hantering vid brister i basalt professionellt förhållningssätt HÄR.

Ta del av exempel på hantering vid brister i basalt professionellt förhållningssätt HÄR.

Ledningens ansvar och systemförändringar är viktiga för att bygga hälsosamma miljöer och motverka psykisk ohälsa. Du hittar mer om systemperspektiv och förutsättningar för lärande och handledning HÄR.

A Multi-Institutional Approach to Assess the Mental Health of Medical Students. Young C, Schreiber J, Brennan-Wydra E, Phillips A, ChenFeng J, M Wilkins K, Fung CC. Acad Med. 2021 Nov 1;96(11S):S196-S197.

Faculty Disclosure of Personal Mental Health History and Resident Physician Perceptions of Stigma Surrounding Mental Illness. Vaa Stelling BE, West CP. Acad Med. 2021 May 1;96(5):682-685. 

Maladaptive Perfectionism, Impostorism, and Cognitive Distortions: Threats to the Mental Health of Pre-clinical Medical Students. Hu KS, Chibnall JT, Slavin SJ. Acad Psychiatry. 2019 Aug;43(4):381-385.