Sandwich-modellen för återkoppling

sandwich2

Bild: Image by peperompe from Pixabay

Modellens syfte är att ge stärkande och utvecklande återkoppling på kort tid. Sandwich-feedback kan ge omedelbar och värdefull information i samband med ett patientmöte.

Liksom Pendletons modell utgår denna ifrån ett förhållningssätt som innebär att man lägger ett starkt fokus på att delge sin observation av konkreta beteenden som återkopplaren uppfattar som positiva eller adekvata beteenden. Inbäddat i den positiva förstärkningen finns förslag på vad som kan förbättras. Till skillnad mot Pendletons är denna modell i sin enkla form inte tänkt att involvera den handledda eller inventera dennas egna tankar om situationen. Sandwichmodellen har istället ett sändarfokus.

Sandwich-modellen består av följande steg

Baserat på sin observation beskriver handledaren

  1. vad denna tyckte var positivt och fungerade bra
  2. vad som kan förbättras och utvecklas
  3. ytterligare vad denna tyckte var positivt och fungerade bra,

Kritik mot Sandwich-modellen

Sandwich-modellen har problematiserats på samma sätt som Pendletons då det finns en risk med att den som får återkoppling tolkar återkopplarens inställning på följande vis:

  ”Först tänker jag ge dig lite positiv feedback så att du känner dig mer bekväm och gör dig redo för mer negativ feedback. Sedan går jag på kärnproblemet och ger dig den negativa feedbacken, alltså vad du egentligen ska tänka på. Till slut ger jag dig mer positiv feedback så att det känns bättre för dig och gör att du känner dig mer tillfreds med dig själv och inte blir så arg på mig”

Den positiva feedbacken kan uppfattas som mindre genuin och som en strategi för att reducera risken för att feedbacktagaren går i försvar. Mottagaren kan avfärda kommentarer om det som fungerade bra därför att man enbart ser det som en klapp på huvudet innan man kommer till det som verkligen är viktigt, hur man kan förändra de ”negativa” beteendena. Risken med att inte ta reda på den handleddas perspektiv och enbart leverera synpunkter är att det är svårare att anpassa denna till var mottagaren befinner sig i sina tankar och uppfattningar om en situation. Här har inte heller någon målsättning definierats, något som feedbacken relaterar till, vilket naturligtvis är möjligt att lägga till. I steg två kan man också byta ut VAD som kan förbättras mot förslag på HUR man kan utveckla ett beteende, dvs feedforward: ”Nästa gång pröva att…”

Du kan läsa mer här om generella tips för användbar återkoppling och du hittar fler modeller under kategorin ”Jag vill använda en modell för återkoppling”.