Skatta din egen handledning

Gör en självvärdering

Gör en självvärdering av din kliniska handledning med hjälp av formuläret ”the Maastricht Clinical Teaching Questionnaire” (MCTQ) – självvärdering.

Självskattningsformuläret är en version av ett formulär för feedback till kliniska handledare – Maastrict Clinical Teaching Questionnaire (Stalmeijer et al. 2008, 2009, 2010a,b). Syftet är att kliniska handledare ska ha möjlighet att be om strukturerad feedback från en student/läkare under utbildning efter en handledningssituation. Den svenska version vi använder är validerad för svenska förhållanden med hjälp av lärare och studenter på läkarprogrammet LU (Strand 2017).

Autonomistödjande handledning

Utgångspunkten för formuläret är så kallad Autonomistödjande handledning (Cognitive apprenticeship).

Spara din självvärdering i en handledarportfölj

Spara din självvärdering (alternativet att spara som PDF kommer upp automatiskt)!

Självvärderingar har du nytta av att göra vid flera tillfällen. Du kan med fördel spara dessa i en ”handledarportfölj”. Det räcker med en enkel mapp i en dropbox eller på din dator där du samlar all dokumentation kopplad till din handledarkompetens och utveckling av densamma (intyg, dokumenterad handledning, reflektioner, kursuppgifter, självskattningar, återkoppling  på din handledning etc.).

Region Skåne har sedan 2021 infört handledning som kriterium vi löne- och utvecklingssamtal och alla underlag du har om din handledningskompetens är därför viktiga att spara. Du kan gå olika utbildningar i handledning, genomföra påbyggnadsmoduler eller kursmoment steg för steg för att bygga på din kompetens. Att spara allt på samma ställe är klokt att komma igång med så fort som möjligt!