Skatta din egen handledning

Gör en självvärdering

Gör en självvärdering av din kliniska handledning med hjälp av formuläret ”the Maastricht Clinical Teaching Questionnaire” (MCTQ) – självvärdering.

  • Logga in på följande länk: https://sunet.artologik.net/lu/minhandledning och ta ställning till 13 påståenden om din handledning (på en skala från  ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”.)
  • Fyll i vilka styrkor du uppfattar att du har som handledare och vad du vill utveckla i din handledning. Sätt upp rimliga nåbara mål.

Självskattningsformuläret är en version av ett formulär för feedback till kliniska handledare – Maastrict Clinical Teaching Questionnaire (Stalmeijer et al. 2008, 2009, 2010a,b). Syftet är att kliniska handledare ska ha möjlighet att be om strukturerad feedback från en student/läkare under utbildning efter en handledningssituation. Den svenska version vi använder är validerad för svenska förhållanden med hjälp av lärare och studenter på läkarprogrammet LU (Strand 2017).

Autonomistödjande handledning

Utgångspunkten för formuläret är så kallad Autonomistödjande handledning (Cognitive apprenticeship).

Spara din självvärdering i en handledarportfölj

Spara din självvärdering (alternativet att spara som PDF kommer upp automatiskt)!

Självvärderingar har du nytta av att göra vid flera tillfällen. Du kan med fördel spara dessa i en ”handledarportfölj”. Det räcker med en enkel mapp i en dropbox eller på din dator där du samlar all dokumentation kopplad till din handledarkompetens och utveckling av densamma (intyg, dokumenterad handledning, reflektioner, kursuppgifter, självskattningar, återkoppling  på din handledning etc.).

Stalmeijer, R. E., Dolmans, D. H., Wolfhagen, I. H., & Scherpbier, A. J. (2009). Cognitive apprenticeship in clinical practice: Can it stimulate learning in the opinion of students? Adv Health Sci Educ Theory Pract, 14(4), 535-546.doi:80/3/302


Stalmeijer, R. E., Dolmans, D. H., Wolfhagen, I. H., Muijtjens, A. M., & Scherpbier, A. J. (2010a). The Maastricht Clinical Teaching Questionnaire (MCTQ) as a valid and reliable instrument for the evaluation of clinical teachers. Acad Med, 85(11), 1732-1738.


Stalmeijer, R.E., Dolmans, D.H., Wolfhagen, I.H., Peters, W. G., van Coppenolle, L., & Scherpbier, A.J. (2010b). Combined student ratings and self-assessment provide useful feedback for clinical teachers. Adv Health Sci Educ Theory Pract, 15(3), 315-328.


Strand, P. (2017) Situating Faculty development in the Clinical Workplace. Avhandling Lunds Universitet.