Återkoppla enligt ADAPT – Ask Discuss Ask Plan Together

The ”Prepare to ADAPT” (Ask-Discuss-Ask-Plan Together) är en dialogbaserad modell för återkoppling som är tänkt att kunna användas även när man har lite mindre tid på sig.

Modellen som är utvecklad på Universitetet i Washington USA, har sin grund i teorier om självstyrt lärande. Den är en av flera modeller som bygger på ett dialogbaserat, coachande och utforskande förhållningssätt där man utgår ifrån frågor till den handledda, ett ”growth mindset” /dynamiskt förhållningssätt till lärande och professionell utveckling och autonomistödjande handledning. Syftet är att stimulera eget ansvar för sitt lärande och gradvis ökad självständigt handlande och tänkande. Andra modeller med samma utgåmgspunkt och liknande syfte är BURP, Utforskande samtal och“ARTful” återkoppling. Nedan hittar du en översättning av stegen till svenska baserad på ett arbete av Pernilla Sahlstrand Johnson som använt modellen i ett flertal år tillsammans med ST-läkare i Region Skåne.

ADAPT231213

Hur modellen kan användas

“Prepare to ADAPT” feedback innehåller ett förberedelse-steg där man reflekterar kring och sätter upp mål samt genomförande av en aktivitet som handledaren observerar. Detta följs av återkoppling utifrån en struktur som bygger på frågor och diskussion samt ett planera-tillsammans-steg för att skapa en plan för utveckling och uppföljning.

Enligt författarna vill man efterlikna modeller man använder tillsammans med patienter. Modellen är tänkt att vara lätt att använda, minska stress i återkopplingssituationen och kunna genomföras även när man har mindre tid att tillgå.  Läs mer om modellen i högerspalten.