”ARTful” återkoppling i dialog

Inlägg av Anna Beck, Distriktsläkare, Studierektor för ST-Läkare Luleå Boden, Allmänläkarkonsult samordnare Region Norrbotten

Ett förhållningssätt och en modell för återkoppling som går i linje med andra modeller för återkoppling i dialog  (utforskande återkopplings- och handledningssamtal) är så kallad ARTful återkoppling.


Ett tips är att lyssna in när experten Dr Calvin Chou (UCSF) i podden ovan beskriver modellen och leder oss genom konkreta tips för att optimera återkoppling till  studenter och läkare under utbildning. I podden tar man upp vikten av att skapa en relation som bygger på ömsesidiga mål att nå vårt personliga bästa, att hjälpa den vi handleder att skapa SMARTA mål, det ”ARTfulla” förhållningssättet till ett återkopplingssamtal, ett sätt att minimera partiskhet. Du får till och med höra ett rollspel!

Liksom andra modeller för användbar återkoppling bygger forhållningssättet på en utgångspunkt  för feedback  som innebär att den är specifik, icke-dömande, ges i relation till en standard, och ges med avsikt att förbättra prestanda (van de Ridder 2008). Feedback ska ges i en dialog, ett samtal och är en del av den alliansen man bygger med den man handleder och ska inte ses som en leverans av synpunkter eller omdömen.

En bra start

Börja med ett kort samtal för att bygga förtroende och lära känna varandra. Du kan inte hjälpa de du handleder att utvecklas om du inte känner till vad de vill och önskar.

Fråga

”Vad vill du lära dig och hur? Vilka är dina mål?”
Likt läkare- patient mötet kan det vara bra att förbereda och föra journal över samtalen och målen som sätts upp- ett krav om dokumentation som återfinns inom socialstyrelsens föreskrifter och råd för BT och ST utbildning. “Vad jobbar du på just nu som jag kan hjälpa dig med? “ Bygg en allians med den du handleder som du gör med dina patienter.

SMART

Till hjälp för att definera en målsättning beskriver man i podden modellen SMART

Målet ska vara
S smart –meningsfullt
M measureable- mätbart
A attainable- nåbart
R relevant
T timely- kan hinnas med

Medvetenhet utvecklas i steg

  • omedveten inkompetens – man vet inte vad man inte vet. Överväg att låta den du handleder ta fram en lista över mål, särskilt för de som är tidigt i sin utveckling och har svårare att identifiera kursmål och relevanta personliga, hjälp dem att välja det som intresserar dem.
  • medveten inkompetens – man vet vad man inte vet. Här kan man lättare identifiera  mål för vad man ännu  inte kan.
  • medveten kompetens – man är medveten om allt man vet och kan ännu lättare överväga nästa steg och nya målsättningar.
  • omedveten kompetens – saker och ting blir mer automatiska och därför finns risk att lärandet haltar och man går på autopilot. Som handledare kan du stötta genom att ställa frågor som stimulerar vidare utveckling av kliniska resonemang, hur och varför de kommer till olika slutsatser. Utmana dem att kritisk granska sin egen problemlösningsprocess och hjälpa dem ytterligare att växa och bli självständiga. (Du hittar mer om detta på sidor om autonomistödjande handledning och Stimulera utveckling av kliniska resonemang).

Tips till återkopplingsdialogen

Var ödmjuk. Lyssna med ett öppet sinne med målet att förstå. Använd empati. Normalisera oro.

Återkoppla direkt efter. Begränsa dig till några få bitar av återkoppling.

Be den handledda att själv formulera vad denna tar med sig efter ett samtal gör det mer sannolikt att man kommer ihåg och motiveras att använda det som framkommit. Det blir en iterativ process där poängen från det senaste återkopplingssamtalet förvandlas till målet för nästa process*.

ARTful återkoppling

A ask-fråga: “Berätta ? Jag noterade att du arbetade hårt med xxx målet”
R respond and paraphrase . Svara och parafrasera (samannfattande omskrivning)
T teach- demonstrera, förklara etc

Förstärkande uppskattande återkoppling

Beskriv vad som var bra vad man kan fortsätta med.
Justerande återkoppling
• Håll dig till en referensram- orientera dina observationer gentemot mål, kompetenser mm
• Välj bara en max två saker att fokusera på.
• Var empatisk
• Fråga om lov:” Kan jag dela något jag observerade hört/sett?”
• Bristande professionalism. Om den lärande visar ingen insikt bör man som handledare arbeta med reflektivt lyssnande och undvika varför-frågor vilka kan leda till att den man handleder går i försvar. Vid bristande omdöme kan det vara meningsful att skilja mellan en reaktion av självförsvar eller bristande insikt. Du hittar mer stöd under kategorin: få stöd i hur jag ska göra om återkopplingen inte når fram.

*Referenser hittar du i högerspalten tillsammans med länk till fler artiklar.

*Identifying educator behaviours for high quality verbal feedback in health professions education: literature review and expert refinement. Johnson CE, Keating JL, Boud DJ, Dalton M, Kiegaldie D, Hay M, McGrath B, McKenzie WA, Nair KB, Nestel D, Palermo C, Molloy EK. BMC Med Educ. 2016 Mar 22;16:96.

What is feedback in clinical education? Med Educ  van de Ridder JM, Stokking KM, McGaghie WC, ten Cate OT.  2008Feb;42(2):189-97.

Magnusson, J. (2021). Handledarens frågor: Att möjliggöra självständighet i ett handledningssamtal, Högre utbildning, 11(1), 56–75.

Fler artiklar om feedback hittar du HÄR.