Återkoppla enligt BURP- Bygg allians, Utforska, Resonera, Planera

BURP är en modell för återkoppling och coachande handledning vars syfte är att skapa dialog för reflektion och återkoppling inklusive en plan för utveckling också när återkopplingen upplevs som svår att ta till sig.

Denna modell, på originalspråket kallad the “R2C2” model, är en evidensbaserad modell för coachande handledning, framför allt för personer som kommit lite längre i sin utbildning. Den är en av flera modeller som bygger på ett dialogbaserat, coachande och utforskande förhållningssätt där man utgår ifrån frågor till den handledda, ett ”growth mindset” /dynamiskt förhållningssätt till lärande och professionell utveckling och autonomistödjande handledning. Syftet är att stimulera eget ansvar för sitt lärande och gradvis ökad självständigt handlande och tänkande. Andra modeller med samma utgåmgspunkt och liknande syfte är ADAPT, Utforskande samtal och“ARTful” återkoppling i dialog.

I illustrationen nedan ser du hur modellen kan illustreras och sammanfattas på svenska. Du kan också läsa mer om modellen med exempel på engelska i denna folder.

Hur modellen kan användas

Modellen har fyra faser vilket förklarar det engelska namnet på modellen: 1. “building Relationships, 2. exploring Reactions, 3. exploring Content and 4. Coaching for performance change”.

Länken nedan leder till en film från Edinburgh universitet i Skottland som demonstrerar hur BURP kan användas.  Du hittar demonstrationen 8 minuter in i presentationen!!

The R2C2 model (The University of Edinburgh)