Workshop: Handleda före, under och efter patientmöte

Om aktiviteten

I denna aktivitet planerar ni för, genomför och jämför handledning före, under och efter patientmöte med en student eller läkare under utbildning. Aktiviteten innebär

  • att ni läser en sida om hur man lägger upp ett patientmöte utifrån autonomistödjande handledning. Denna ger konkreta förslag på hur man engagerar den man handleder i att ta ansvar för sitt eget lärande, stöttar denna genom frågor att själv reflektera över målsättning, vad man vill ha återkoppling på och hur man planerar framåt etc. med stöd av handledaren.
  • prövar att handleda vid ett patientmöte.
  • delar erfarenheter och förslag efteråt.

Uppskattad tid till aktiviteten

Läsning 30 min, genomförande en timme, diskussion efteråt vid möte 45 min.

Syfte

att optimera möjligheter att handleda så att den du handleder lär så mycket som möjligt från ett patientmöte på den egna arbetsplatsen, utifrån den nivå den handledda befinner sig på.

Förberedelse

Läsning: Innan handledningen läser deltagarna översiktligt igenom materialet nedan.

Handledning före, under och efter patientmöten.

Om man vill även

Aktivt lärande

ADAPT 

Genomförande

Informera om vad deltagarna behöver läsa. Instruera dem att efter läsning pröva att handleda en student eller läkare under utbildning utifrån förslagen på sidan ”Handledning före, under och efter  patientmöte”.

  1. Vid detta tillfälle: Dela in i grupper om 4-6 personer. Se till att du får en så heterogen grupp som möjligt.
  2. Instruktion till grupperna:
    • Utifrån era erfarenheter, ge exempel på  vad som fungerade respektive kan förändras i handledning av studenter/läkare under utbildning  före, under och efter patientmöten.
  • Sammanfatta diskussionerna och fråga kollegorna vad de tar med sig från aktiviteten.