Handledning och coaching efter bedömning

Handledningssamtal för ST-läkare syftar till att utveckla ST-läkaren på olika områden och kan behandla ST-läkarens professionella utveckling generellt, medicinska frågor men också organisation, etik, relationer till övrig personal, karriärutveckling och social situation om detta är något man är överens om.

Reflektionsmodellen – ”R2C2”

The R2C2 model (The University of Edinburgh)
Länken ovan leder till en film från Edinburgh universitet i Skottland som demonstrerar the ”R2C2” model, en evidensbaserad feedback modell för handledning ffa av läkare under utbildning som kommit lite längre. Modellen har fyra faser vilket förklarar namnet på modellen: ”building Relationships, exploring Reactions and Content and Coaching for performance change”. Modellen har visat sig effektiv för att skapa samtal för reflektion och återkoppling, inkluderande en plan för lärande och utveckling. Du hittar demonstrationen 8 minuter in i presentationen!!

 Se folder om reflektionsmodellen som sammanfattar modellen med exempel.

Coachingmodellen – ”Competence by design (CBD)”

En annan modell för coaching av ST läkare är Competence by Design (CBD). Den bygger på idéer om utforskande feedback, ett ”growth mindset” i relation till återkoppling och bedömning för lärande snarare än bedömning av lärande. Modellen kommer från the Royal College of physicians and Surgeons, Canada.

 Läs mer om CBD (Royal Collages of Physicians and Surgeons of Canada)

Nedan hittar du böcker som tar upp hur du kan strukturera handledningssamtal för ST-läkare men också för andra grupper av läkare under utbildning, bland annat ST-boken (2021) Kapitel 14 Handledning under ST > Handledningssamtal.

ST-boken : från BT till färdig specialist

ST-boken (2021) av Ed: Ola Björgell; Ulrika Uddenfeldt Worth. Studentlitteratur
ISBN: 9789144089164
Publikationsdatum: 2021


Handledning av läkare under utbildning av Lycke K.

Handledning av läkare under utbildning av Lycke K, Handal G., Lauvås P.
ISBN: 9789144040059
Publikationsdatum: 2011