Workshop: Hur genomför man ett utforskande handledningssamtal?

Om aktiviteten

I denna aktivitet prövar ni en struktur för utforskande handledningssamtal i mindre grupper utifrån en fallbeskrivning. Det finns olika fallbeskrivningar att välja mellan. Ni kan också välja egna fall. Ett utforskande samtal handlar om att ta reda på hur någon resonerat och därför handlat på ett visst sätt, snarare än att innan bestämma sig för att handlingen var fel och behöver korrigeras.

Uppskattad tid till för aktiviteten

ca 30-60 minuter.

Syfte

att förstå och kunna använda en struktur för ett utforskande handledningssamtal antingen när du vill ta upp något som du är bekymrad över eller något som fungerar bra i arbetet men den du handleder behöver utmanas för att utveckla sin förmåga att resonera och utvecklas professionellt.

Förberedelse

Innan aktiviteten läser deltagarna översiktligt om

Utforskande återkopplings - och handledningssamtal

samt ser Film 1 och Film 2 på samma sida. Filmerna finns under rubriken "Utforskande handledningssamtal... eller?".

Genomförande

Boka in en tid när det kan vara lämpligt att genomföra aktiviteten. Informera om vad deltagarna behöver förbereda. Fallen hittar du på denna länk.

 1. Dela in i grupper om 3 max 4 personer.
 2. Instruera grupperna:
  • Utse en handledare och en student. Övriga är aktiva observatörer.
  • Läs igenom fallen och välj ett fall att börja med. Alternativt utgå från ett eget fall (beskriv då fallet under 5 min max).
  • I rollspelet prövar handledaren så gott denna kan att följa den struktur som presenterats på sidan ni läst. Kom ihåg att man inte behöver vara "duktig" handledare utan att rollspelet är till för att få underlag för en diskussion.
  • Efter rollspelet: Handledaren berättar hur hen tänkte eller vad hen försökte åstadkomma. Vad fungerade och vad hade man eventuellt velat ändra på/pröva nästa gång?
  • Den handledda ger återkoppling på vad denna tyckte fungerade bra respektive förslag på alternativ.
  • Observatörerna ger återkoppling som ovan. Gemensam diskussion och erfarenhetsutbyte.
  • Handledaren sammanfattar vad hen tar med sig.
 3. Beroende på tiden, börja om från "Utse en handledare och en student." Välj ett nytt fall.
 4. När det är 15 minuter kvar av den inplanerade tiden, låt varje grupp kort sammanfatta erfarenheter av strukturen och samtalen.