Likarätt och inkludering

Inkludering, delaktighet och lika rättigheter är viktiga faktorer för att en lärandemiljö ska uppfattas som gynnsam och positiv. Det gäller t ex upplevelser av bemötande av dig själv och andra (patienter, studenter, personal) och upplevelser av statusrelationer och maktförhållanden.

dansen-tilde

Illustration: Tinde Strand

Likarätt är ett brett begrepp som handlar om att kunna se, förstå och lära sig att alla människor är lika mycket värda, och har samma rättigheter.

I Region Skåne arrangeras sedan 2014 ”Stora likarättsdagarna” (initiativtagare Ola Björgell, Region Skåne). Detta är en tvärvetenskaplig kongress för anställda inom Region Skåne dit du kan anmäla dig om du vill lära dig mer och delta i diskussioner och samtal om likarätt och kulturell mångfald, diskriminering m.m.

Nedan hittar du olika resurser som berör Region Skånes, Lunds universitets och medicinska fakultetens policy och arbete med jämställdhets-, likarätts- och inkluderingsfrågor. Läkarstudenter på Lunds universitets läkarprogram har gjort ett inlägg om sina erfarenheter av bemötande och det finns fler artiklar, material och praktiska tips på temat.

Studenters upplevelser av diskriminering och rasism

Under år 2021 presenterades avhandling från Umeå universitet: Är det bara jag? Om sexism och rasism i läkarutbildningens vardag. Erfarenheter, förklaringar och strategier bland läkarstudenter. (Emelie Kristoffersson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin). Denna behandlar frågor som kommit upp i andra medier och som visar att diskriminering och orättvisor är frågor som behöver tas på stort allvar i vården Sverige idag. I ett inlägg av  studenter från Lunds läkarprogram ger dessa sin syn på detta.

Läs mer