”HUSET” – Spelet om lärandekultur

Begreppet ”hidden curriculum” (på svenska översätt med ”den informella läroplanen”) betecknar den ibland outtalade professionella kultur som råder på en arbetsplats,ibland i konkurrens med de formella målsättningar för professionalism, etiskt förhållningssätt  och läkarbeteenden som är formulerade i studie- och kursplaner och som du som läkare under utbildning förväntas utveckla.

Lärandekulturen kan ha stort inflytande på hur vi uppfattar lärandemiljön ( lärandeklimatet) på en arbetsplats och hur vi uppfattar klimat kan påverka val av specialitet och var man som student eller läkare under utbildning väljer att  arbeta (Genn 2001a,b, Wilson & Cleland 2008; Cleland et al. 2012; Cleland et al. 2014). Lärandekulturen och upplevelser av lärandemiljön på en arbetsplats ingår sålunda bland de  faktorer som påverkar möjligheten att rekrytera arbetskraft och också få personal att vilja stanna.

Spela spelet ”HUSET” baserat på the REVIEW

(Reflecting & Evaluating Values Implicit in Education in the Workplace)

The REVIEW är ett ’spel’ utvecklat av och för läkare, och kan användas för att diskutera frågor om lärandekulturer, normer och värderingar som råder på en arbetsplats, och som kan vara utmanande men viktiga att synliggöra, kritiskt granska och påverka. Spelet består av ett stort antal påståenden vilka speglar olika normer, förhållningssätt eller arbetssätt. Dessa är inte värdeladdade så till vida att de är ”rätt eller fel” utifrån någon principiell teoretisk eller moralisk utgångspunkt, utan de beskriver snarare olika professionella förhållningssätt, normer etc. som kan vara mer eller mindre prioriterade och av olika anledningar på en arbetsplats. Spelet ”HUSET” är en nedbantad variant av the REVIEW med ett mindre antal påståenden och en förenklad spelidé (översättning och modifiering gjord av MedCUL).

The REVIEW som spelet är baserat på är forskningsbaserat. Läs mer (Mulder et al. 2018).

Hur spelar man ”HUSET”?

Gör så här:

1. Förbered   – vilka, när, var och hur?

  • Identifiera en grupp av kollegor du tror har möjlighet och som du tycker utgör en relevant grupp för att spela spelet dvs vars diskussion om kulturen på .er arbetsplats är viktig för studenternas lärande i slutänden.
  • Planera in ett tillfälle, vid behov med hjälp av schemaläggare.
  • Beställ spelplan och spelkort  – maila till handledningsspecialist@med.lu.se.

2. Spela spelet enligt spel-instruktionerna

Instruktioner till HUSET 2022

3. Sammanfatta

  • vilka områden som föreslogs av kollegorna att prioritera att arbeta mot att uppnå, samt hur du upplevde din roll som spelledare.  Avsluta med ett förslag på HUR DU TYCKER att ni skulle kunna arbeta mot ett av dessa områden.

Jag vill läsa mer

Om lärandekulturer och lärandemiljö
Referenser