Poddar för ’Journal Clubs’ om handledning och lärande

Inlägg av Anna Beck, Distriktsläkare, Studierektor för ST-Läkare Luleå Boden, Allmänläkarkonsult samordnare Region Norrbotten

Nedan hittar du ett antal  poddar med tillhörande beskrivningar och webbplatsmaterial som du kan använda tillsammans med kollegor för att t ex ordna en Journal Club för diskussioner om handledning, etik och professionellt bemötande som handledare, m.m. Här kan ni också samlas tillsammans med ledning, studierektorer studentansvariga etc för att diskutera poddinnehåll som rör strukturella eller kulturella förutsättningar.

Nedan hittar du ett antal poddar med korta beskrivningar av vad de syftar till och exempel på innehåll. Típs på hur du kan arrangera en Journal Club hittar du i höger kolumnen.

Teach Podcast – The Curbsiders

Länk till Teach Podcast – The Curbsiders

Denna podd har avsnitt som berör olika områden inom medicinsk utbildning. I podden hör du bland annat intervjuer med ”experter”, case diskuteras eller rollspel spelas upp, för att inspirera nästa generation av medicinska utbildare. Man  vill förse lyssnarna med ”undervisningspärlor”,  kunskap som ändrar praktiken och en lärandemålsbaserad dos av ”Edutainment”.

Varje episod har ett eget tema. Alla episoder börjar med en stunds småprat på cirka 10 minuter.  Därefter följer ett fall som man diskuterar. Detta följs av ett andra fall. Innehållet sammanfattas i slutet.

Sammanfattningar av väsentlig innehåll går att återfinna på hemsidan i skrift – klicka på respektive episod så hittar du denna!

Några exempel på episoder:

Episod #4: psykisk hälsa bland läkarstudenter

#4 Learner Mental Health with Dr. Chantal Young – The Curbsiders

Dr Chantal Young delar med sig av strategier för att stötta enskilda studenter som kan ha det svårt, såväl som lokala och bredare tillvägagångssätt inom utbildningssystemet för att förbättra välbefinnandet under läkarutbildningen och därefter.

Du hittar tips från detta avsnitt om hur du kan stötta studenter och läkare under utbildning som inte mår bra HÄR.

Episod#1 Optimera din återkoppling

#1 Optimize your Feedback Conversations – The Curbsiders

Ett tips är att lyssna in när experten Dr Calvin Chou (UCSF) i podden ovan beskriver modellen och leder oss genom konkreta tips för att optimera återkoppling till studenter och läkare under utbildning. I podden tar man upp vikten av att skapa en relation som bygger på ömsesidiga mål att nå vårt personliga bästa, att hjälpa den vi handleder att skapa SMARTA mål, det ”ARTfulla” förhållningssättet till ett återkopplingssamtal, ett sätt att minimera partiskhet. Du får till och med höra ett rollspel!

Du hittar tips från detta avsnitt om ARTful återkoppling HÄR.

Episod #3: Stöd för åtgärdsresonemang

 #3 Management Reasoning: What is it and how do we teach it? – The Curbsiders

I denna podd får du veta mer om hur du som handledare kan stötta utveckling av resonemang som handlar om åtgärd och behandling. Dr Emily Abdoler och Dr Gurpreet Dhaliwal diskuterar här Management Reasoning.  I det inkluderas terapier, nästa diagnostiska steg, uppföljning/övervakning och samordning med annan vårdpersonal. Etiska prioriteringar inklusive kostnader, patientens självbestämmande rätt och sjukvårdens förutsättningar med mera ingår.

Du hittar mer om hur du kan ge Stöd för åtgärdsresonemang HÄR.

Episod #4: Psykisk hälsa bland läkarstudenter

#4 Learner Mental Health with Dr. Chantal Young – The Curbsiders

Dr Chantal Young delar med sig av strategier för att stötta enskilda studenter som kan ha det svårt, såväl som lokala och bredare tillvägagångssätt inom utbildningssystemet för att förbättra välbefinnandet under läkarutbildningen och därefter.

Episod #9: Om skriftlig återkoppling

#9 Conveying the Learner’s Special Gift: Best Practices for Written Evaluations – The Curbsiders

En poddcast om skriftlig återkoppling: Vad ska (inte) med och hur formulerarman konstruktiv återkoppling med Dr. Suzanne Minor.
Välformulerad skriftlig återkoppling hjälper studenter/läkare under utbildning att utvecklas, att veta hur de kan gå till väga samt att fortsätta göra det som de redan gör bra.

Episod #15: Om interprofessionellt lärande (IPL)

#15 Elevating and Promoting the Power of Interprofessional Teaching – The Curbsiders

Dr Mari Wamsley diskuterar tips och tricks, värdet med och utmaningar vid interprofessionellt lärande. Enligt Wamsley har man funnit att fördelarna med IPL bland annat är ökat patientsäkerhet, ökat kunskap, färdigheter och samarbetsförmåga samt attityder för välfungerande, teambaserat arbete.

Episod #31: Om professionalism och SOPP-modellen

#31 Taking a fresh, SOAP-y Approach to Professionalism – The Curbsiders

Om kompetensbedömning och handfasta råd i ett samtal om professionalism med Andi Marmor. Kort och gott om innehållet: Om du ser någonting som bekymrar dig, se till att du ordna ett samtal kring detta! SOAP strukturen hjälper dig att förbereda. Under samtalet ska du bedöma insikt och vilja till utveckling och planera utifrån det.

Fler poddtips

Om att utveckla kliniska resonemang/ medicinskt beslutsfattande

The Clinical Problemsolvers

Podden The Clinical Problem Solvers görs av The Clinical Problem Solvers.  En podd där man får ta del av kliniska resonemang med ambitionen att ”sprida och demokratisera diagnistiska resonemang som ett berättande och en vetenskap”.

Du hittar mer om hur du kan stimulera utveckling av diagnostiska och andra kliniska resonemang HÄR.

Emergency medicine cases

”In-depth round table discussions with North America’s brightest minds in Emergency Medicine on practical practice-changing EM topics since 2010, plus our EM Quick Hit series for a variety of short EM knowledge nuggets, and our Journal Jam series for EBM deep dives. World class Free Open Access Medical Education (FOAMed). For show notes, quizzes, videos, discussions and an entire EM learning system, visit emergencymedicinecases.com”

Om lärandemiljöer och inkludering

Creating an inclusive learning environment with Dr Amy Cowan Part 1

Dr. Cowan is an internist at the VA in Salt Lake City, UT.  Listen to our discussion about diversity, discrimination, and inclusive teaching practices.  What were some of Dr. Cowan’s early career experiences around discrimination?  How does she create an inclusive clinical learning environment?  What does she do when racist remarks are made about trainees?  This episode is part one of our discussion.

To learn more, check out Dr. Cowan’s JAMA article on calling out inappropriate behavior by patients and their families: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2701633.

Creating an inclusive learning environment with Dr Amy Cowan Part 2

“Look critically at not ’are you or aren’t you a racist’, but how you might benefit from this system and how might you contribute to it, because once you start doing that then I think you start choosing differently.” Dr. Cowan is an internist at the VA in Salt Lake City, UT.  What opportunities has she created for trainees and faculty?  What makes her an award-winning educator?  What is White Allyship? Listen to Part 2 of our discussion about diversity, discrimination, and inclusive teaching practices.

To learn more,  Dr. Cowan recommends the following resources:

https://www.vitaltalk.org/resources/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3097516/

Aktuellt om medicinsk pedagogisk forskning

Fler poddtips kommer här från Alex Alexandersson | IKT-pedagog Undervisning och lärande, Kontinuerligt lärande och professionell utveckling | Karolinska Institutet

Podden PAPERs Podcast produceras på KI och är en podd där fyra värdar varje vecka diskuterar medicinsk pedagogisk forskning. Programledare för podden är Jonathan Sherbino, Lara Varpio, Jason Frank och Linda Snell. Alla med ett stort antal egna publikationer inom ämnet. Podden erbjuder ett sätt att hålla sig uppdaterad inom både kliniska ämnen och medicinsk pedagogik. Forskning mad varierande fokus presenteras på ett tillgängligt och underhållande sätt.

Mer att läsa om podden hittar ni här:

https://staff.ki.se/listen-to-papers-podcast-podcast-on-medical-research

https://nyheter.ki.se/ny-podcast-inom-forskningsomradet-medicinsk-pedagogik

https://news.ki.se/ki-produces-new-podcast-on-educational-research

En Journal Club är ett tillfälle för att på ett informellt och kollegialt sätt diskutera litteratur och forskning inom det egna området. Journal clubs med texter eller poddmaterial/filmer om handledning och lärande med särskilt fokus på lärande och professionell utveckling inom hälso och sjukvårdsområdet kan vara ett sätt att bygga kompetens och få tillfälle att diskutera forskningens relevans för den egna praktiken.  Medicinsk pedagogisk litteratur varierar vad det gäller kunskapssyn, metodologier och metod och kan skilja sig från den litteratur man man är van vid att läsa och förhålla sig till. Journal clubs innebär också en möjlighet att dela och diskutera innebörd i begrepp, metoder och utgångspunkter i ett prestigelöst klimat.

Följ enkla principer*:

  • En som leder mötet (kan med fördel rotera så att man roterar ansvaret för att presentera en text och leda diskussionen)
  • Alla på en arbetsplats är inbjudna att delta.
  • Deltagandet är helt frivilligt.
  • Ett möte tar inte mer än en timme.
  • Dela på en större grupp i mindre grupper
  • 2–4 gånger per år kan vara lagom ofta, intresset får avgöra.

Hur gör man?

Alla deltagare får i god tid tillgång till den text  som ska diskuteras.  Tänk på att den ints ska vara alltför omfattande. Agendan är enkel :

  1. Den som leder mötet för dagen presenterar en kort(!)sammanfattning av texten (gärna med visulett stöd) och delar ut om någon inte har den med sig.
  2. Diskussion och analys – börja parvis eller i grupper om högst fyra personer – med hjälp av ett antal fasta frågor  – för att senare sammanfatta i helgrupp ev med hjälp av digitala verktyg om man är många, till exempel en digital anslagstavla.
  3. Val av text för nästa tillfälle – oftast ett par förslag att välja mellan.
  4. Anteckningar sprids till alla inbjudna efteråt. pPÅ en digital anslagstavla sparas allt och deltagare kan dela via länk vad som sagt.

Ett exempel på mer läsning om hur journal clubs kan gå till

*Pionjären för Journal Clubs inom skolområdet, Beth Greville-Giddings, har samlat sina goda råd

Medsnack

”En podcast om högt och lågt inom sjukvård av läkarstudenterna Felix, Jessica och Linus som inte riktigt har koll på läget. Genom konversationer med gäster från olika branscher inom sjukvården försöker de navigera mörkret och skapa en inblick för sig själva men även för er som lyssnar.”

https://www.mededportal.org/  bjuder på och välkomnar inlämning av generaliserbart undervisningsmaterial för lärande och undervisning som kan integreras i hälso- och sjukvårdsutbildning.

KeyLIME (libsyn.com) är en podd som diskuterar viktiga och innovativa vetenskapliga artiklar om just medicinsk utbildning.  Podden är utformat som en journal club.

GPSA – GP Supervisors Australia | Supervision Support The Royal College of Australias hemsida med handledningsmaterial för handledare och studierektorer. Sidan riktar sig till allmänmedicin och glesbygdsmedicin men många teman som avhandlas är giltiga för alla specialiteter. En mycket omfattande sida med över 1000 resurser kring handledning kompetensbedömning, feedback, konsultation, lärande och undervisning.

GPSA – GP Supervisors Australia | Webinar recordings Finns även inspelade webinarer och handledning bland annat handledning av utländska läkare (= IMG ”international medical graduate”), om feedback, om att bedöma förmågan till reflektion, hur strukturera och lära ut i en kliniska vardag med mera.

Remediation in Medical Education – Adina Kalet, Calvin L Chou – Bok (9781461490241) | Bokus

En bok om hur man kan göra när någon inte mår bra och presterar som förväntat.

The ICE blog vill stimulera diskussion bland kliniska handledare och lärare  Clinician Educators (CEs) runt om i världen. De har ett stort utbud av resurser och välkomnar alla med intresse av utbildning och lärande inom hälso och sjukvård!