Workshop: Avlastande samtal – att stötta vid kritiska händelser

Om aktiviteten

I denna aktivitet prövar ni en struktur för hur man kan stötta någon man handleder efter en kritisk eller strssfylld händelse genom avlastande handledningssamtal. Det kan vara en händelse som skapat skuldkänslor, starka känslor, sorg etc. Ni prövar strukturen i mindre grupper utifrån en fallbeskrivning. Det finns olika fallbeskrivningar att välja mellan. Ni kan också välja egna fall. Ett avlastande samtal kan lindra påverkan av en stressfylld händelse och bidra till:

 • att räta ut ev oklarheter
 • känslomässig avreagering
 • att underlätta avslut
 • att identifiera ytterligare behov av avlastning och samtal
 • att hantera skuldproblematik

Uppskattad tid till för aktiviteten

ca 30-60 minuter.

Syfte

att förstå och kunna använda en rekommenderad struktur för ett avlastande handledningssamtal efter stressfylld händelse.

Förberedelse

Innan aktiviteten läser deltagarna översiktligt om
Avlastande handledningssamtal

Genomförande

Boka in en tid när det kan vara lämpligt att genomföra aktiviteten. Informera om vad deltagarna behöver förbereda. Fallen hittar du på denna länk.

 1. Dela in i grupper om 3 max 4 personer.
 2. Instruera grupperna:
  • Utse en handledare och en student. Övriga är aktiva observatörer.
  • Läs igenom fallen och välj ett fall att börja med. Alternativt utgå från ett eget fall (beskriv då fallet under 5 min max).
  • I rollspelet prövar handledaren så gott denna kan att följa den struktur som presenterats på sidan ni läst. Kom ihåg att man inte behöver vara ”duktig” handledare utan att rollspelet är till för att få underlag för en diskussion.
  • Efter rollspelet: Handledaren berättar hur hen tänkte eller vad hen försökte åstadkomma. Vad fungerade och vad hade man eventuellt velat ändra på/pröva nästa gång?
  • Den handledda ger återkoppling på vad denna tyckte fungerade bra respektive förslag på alternativ.
  • Observatörerna ger återkoppling som ovan. Gemensam diskussion och erfarenhetsutbyte.
  • Handledaren sammanfattar vad hen tar med sig.
 • Beroende på tiden, börja om från ”Utse en handledare och en student.” Välj ett nytt fall.
 • När det är 15 minuter kvar av den inplanerade tiden, låt varje grupp kort sammanfatta erfarenheter av strukturen och samtalen.